Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2008

Operativne zadeve

Povečanje zneska v operacijah povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je 24. aprila 2008 skupaj z ameriško centralno banko sklenil, da v okviru začasne avkcije v ameriških dolarjih ( Term Auction Facility) poveča znesek likvidnosti nasprotnim strankam Eurosistema, ki zdaj v vsaki štirinajstdnevni avkciji znaša 25 milijard USD. Sporočilo za javnost o skupnem nastopanju ECB, ameriške in švicarske centralne banke z namenom, da bi povečale svoje likvidnostne ukrepe, je bilo 2. maja 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Okvirni koledar avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 13. maja 2008 odobril okvirni koledar avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2009. Podrobnosti so predstavljene v dveh sporočilih za javnost, ki sta bili danes objavljeni na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi

Odgovor ECB na javno razpravo britanskih oblasti o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov

Svet ECB je 29. aprila 2008 odobril odgovor ECB na javno razpravo, katere cilj je bil preveriti ureditev v zvezi s finančno stabilnostjo in varovanjem imetnikov vlog v Združenem kraljestvu. Svet ECB je pozdravil predlog o formaliziranju pravne podlage, s katero bi Bank of England imela vlogo pri pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov, vendar je izrazil zaskrbljenost glede predloga, ki bi omejil pristojnost Bank of England le na pregled nad delovanjem plačilnih sistemov velikih vrednosti, in odsvetoval, da bi bila pristojnost za pregled nad delovanjem sistemov dodeljena subjektu, ki ni centralna banka.

Migracija na TARGET2

Svet ECB se je 8. maja 2008 seznanil z načrtovano migracijo tretje in zadnje migracijske skupine na TARGET2 (v kateri so Danska, Estonija, Grčija, Italija, Poljska in ECB), ki je bila po uspešno opravljenih testih načrtovana za 19. maj 2008. Sporočilo za javnost z obvestilom udeležencem je bilo 9. maja 2008 objavljeno na spletni strani ECB. V sporočilu za javnost, ki je bilo 19. maja 2008 objavljeno na spletni strani ECB, je bila uspešna migracija tretje in zadnje skupine potrjena.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Posredovanje dokumentacije o TARGET2-Securities (T2S) centralnim depotnim družbam

Svet ECB je 21. maja 2008 sklenil, da pred sprejetjem končne odločitve o nadaljevanju projekta T2S poleti 2008 oceni raven podpore v centralnih depotnih družbah, njihovo pripravljenost, da bi sklenile pogodbeno razmerje z Eurosistemom, ter njihovo željo, da bi se pridružile projektu, potem ko bo začel delovati. V ta namen je Svet ECB odobril, da se dokumentacija o T2S posreduje 23. maja 2008. Čas za odgovor centralnih depotnih družb je do 4. julija 2008. S tem povezano sporočilo za javnost je danes objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti ECB – junij 2008

Svet ECB je 21. maja 2008 odobril objavo publikacije z naslovom Financial Stability Review – June 2007. Pregled ponuja celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira neugodne motnje, ter analizira glavne vire tveganja in ranljivosti, ki jim je izpostavljena stabilnost finančnega sistema v euroobmočju. Nova izdaja poročila bo 9. junija 2008 objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji v zvezi s plačilnimi sistemi in nekaterimi zakoni

Svet ECB je 25. aprila 2008 na zahtevo centralne banke Národná banka Slovenska sprejel Mnenje o zakonodajni ureditvi glede plačilnih sistemov za zagotovitev združljivosti s Pogodbo in olajšanje nemotene migracije domačega plačilnega sistema na sistem TARGET2 (CON/2008/18). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o uvedbi evropskega regulativnega postopka s pregledom glede nekaterih statističnih instrumentov

Svet ECB je 5. maja 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o uvedbi regulativnega postopka s pregledom glede nekaterih statističnih instrumentov (CON/2008/19). Mnenje je bilo 14. maja 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o poljski zakonodaji v zvezi s trgovanjem s finančnimi instrumenti in ureditvijo kapitalskega trga

Svet ECB je 21. maja 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o vlogi centralne banke Narodowy Bank Polski glede obračuna in poravnave vrednostnih papirjev ter sistema centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2008/20). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o predlogu zakona o centralni banki Česká národní banka

Svet ECB je 21. maja 2008 na zahtevo centralne banke Česká národní banka sprejel Mnenje o predlogu zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2008/21). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih ECB

Svet ECB je 30. aprila 2008 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Evropske centralne banke (ECB/2008/2). Priporočilo je bilo 9. maja 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Bankovci

Sklep ECB o varnostnem akreditiranju izdelovalcev zaščitnih elementov eura

Svet ECB je 15. maja 2008 sprejel Sklep o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura za eurobankovce (ECB/2008/3). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije