Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gruodžio 23 d.

2011 m. gruodžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gruodžio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui atlikus techninį koregavimą.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 264 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. gruodžio 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,1 mlrd. JAV dolerių -
2011 m. gruodžio 22 d. 14 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris - 33 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 337,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 890,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,3 mlrd. eurų – iki 66 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,7 mlrd. eurų – iki 255,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gruodžio 21 d., baigėsi 291,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 169 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 207,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 211 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. gruodžio 22 d., baigėsi 140,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 98 dienų trukmės 29,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 1 134 dienų trukmės 489,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija. Paskirstoma suma joje sudaro 45,7 mlrd. eurų ir buvo pervesta iš 12 mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos, paskirstytos 2011 m. spalio mėn.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 6,1 mlrd. eurų (palyginti su 4,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 411,8 mlrd. eurų (palyginti su 214,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 273 mlrd. eurų beveik vien dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2011 m. gruodžio 23 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 59 mlrd. eurų ir 3,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 33,1 mlrd. eurų – iki 265 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 822 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 826 1 147
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 513 329
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 153 313 818
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 95 355 22 313
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 982 −4 470
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 982 −4 470
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 879 130 214 122
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 169 024 −122 605
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 703 894 335 285
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 131 1 582
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 81 −140
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 94 989 5 434
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 610 629 465
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 273 041 532
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 588 −67
8 Valdžios skola eurais 33 928 0
9 Kitas turtas 336 574 418
Visas turtas 2 733 235 239 429
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 890 938 8 346
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 888 231 168 328
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 265 041 −33 071
2.2 Indėlių galimybė 411 813 197 705
2.3 Terminuotieji indėliai 211 000 3 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 377 194
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 380 205
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 77 530 22 259
5.1 Valdžiai 66 026 20 268
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 504 1 991
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 132 178 39 343
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 058 904
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 630 67
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 630 67
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 047 −22
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 733 235 239 429
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai