Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.12.2011

28.12.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.12.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin tehtyä teknisen siirron.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 22,5 miljardilla eurolla 264 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
22.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (14 päivää) - 33 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 337,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,3 miljardilla eurolla 890,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 20,3 miljardilla eurolla 66 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 12,7 miljardilla eurolla 255,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.12.2011 erääntyi 291,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 169 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 207,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 211 miljardin euron arvosta uusia talletuksia. Torstaina 22.12.2011 erääntyi 140,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 29,7 miljardin euron operaatio, jonka maturiteetti on 98 päivää. Samana päivänä suoritettiin 489,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 134 päivää ja johon siirrettiin 45,7 miljardia euroa lokakuisesta 12 kuukauden pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 6,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 4,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 411,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 214,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 273 miljardiin euroon lähes yksinomaan uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 23.12.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 3,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 33,1 miljardilla eurolla 265 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 822 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 826 1 147
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 513 329
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 153 313 818
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 95 355 22 313
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 25 982 −4 470
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 25 982 −4 470
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 879 130 214 122
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 169 024 −122 605
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 703 894 335 285
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 131 1 582
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 81 −140
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 94 989 5 434
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 610 629 465
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 273 041 532
7.2 Muut arvopaperit 337 588 −67
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 928 0
9 Muut saamiset 336 574 418
Vastaavaa yhteensä 2 733 235 239 429
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 890 938 8 346
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 888 231 168 328
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 265 041 −33 071
2.2 Talletusmahdollisuus 411 813 197 705
2.3 Määräaikaistalletukset 211 000 3 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 377 194
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 380 205
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 77 530 22 259
5.1 Julkisyhteisöt 66 026 20 268
5.2 Muut 11 504 1 991
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 132 178 39 343
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 058 904
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 630 67
8.1 Talletukset ja muut velat 8 630 67
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 208 047 −22
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 733 235 239 429
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle