Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. december 23.

2011. december 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. december 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyvásárlásának, valamint egy másik eurorendszerbeli központi bank általi technikai kiigazításnak tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 22,5 milliárd euróval 264 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. december 22. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,1 milliárd USD -
2011. december 22. 14 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 33 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 337,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,3 milliárd euróval, 890,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,3 milliárd euróval 66 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,7 milliárd euróval 255,9 milliárd euróra emelkedett. 2011. december 21-én, szerdán lejárt egy 291,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 169 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 207,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 211 milliárd euro értékben. 2011. december 22-én, csütörtökön lejárt egy 140,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 29,7 milliárd euro értékben, 98 napos lejárattal. Ugyanezen a napon 489,2 milliárd euro értékben és 1134 napos futamidővel újabb hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletre került sor, ahol az allokált összeg magában foglal egy 45,7 milliárd eurós összeget is, amelyet a 2011. októberi, 12-havi, hosszabb lejáratú refinanszírozás során allokált összegből vezettek át.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 6,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 4,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 411,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 214,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 273 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés csaknem kizárólag a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2011. december 23-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 59 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 3,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,1 milliárd euróval 265 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 822 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 826 1 147
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 513 329
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 153 313 818
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 95 355 22 313
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 25 982 −4 470
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 25 982 −4 470
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 879 130 214 122
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 169 024 −122 605
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 703 894 335 285
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 131 1 582
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 81 −140
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 94 989 5 434
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 610 629 465
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 273 041 532
7.2 Egyéb értékpapírok 337 588 −67
8 Euróban denominált államadósság 33 928 0
9 Egyéb eszközök 336 574 418
Eszközök összesen 2 733 235 239 429
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 890 938 8 346
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 888 231 168 328
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 265 041 −33 071
2.2 Betéti rendelkezésre állás 411 813 197 705
2.3 Lekötött betétek 211 000 3 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 377 194
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 380 205
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 77 530 22 259
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 026 20 268
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 504 1 991
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 132 178 39 343
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 058 904
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 630 67
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 630 67
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 047 −22
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 733 235 239 429
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok