Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. detsember 2011

28. detsember 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. detsembril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi teise keskpanga tehtud tehniline kohandus.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 22,5 miljardi euro võrra 264 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,1 miljardit USA dollarit
22. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 14 päeva 33 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 337,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 8,3 miljardi euro võrra 890,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 20,3 miljardi euro võrra 66 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,7 miljardi euro võrra 255,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. detsembril 2011 möödus 291,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 169 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 207,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 211 miljardi euro väärtuses. Neljapäeval, 22. detsembril 2011 möödus 140,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 29,7 miljardit eurot ja tähtajaga 98 päeva. Samal kuupäeval teostati ka 1134-päevase tähtajaga pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon, mille 489,2 miljardist eurost 45,7 miljardit eurot kanti üle 2011. aasta oktoobris jaotatud 12-kuulise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni arvelt.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 6,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 411,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 214,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 273 miljardi euroni, peaaegu täiel määral tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 23. detsembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 59 miljardi ja 3,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,1 miljardi euro võrra 265 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 822 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 236 826 1 147
2.1 Nõuded RVFle 83 513 329
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 153 313 818
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 95 355 22 313
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 982 −4 470
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 982 −4 470
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 879 130 214 122
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 169 024 −122 605
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 703 894 335 285
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 131 1 582
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 81 −140
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 94 989 5 434
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 610 629 465
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 273 041 532
7.2 Muud väärtpaberid 337 588 −67
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 928 0
9 Muud varad 336 574 418
Varad kokku 2 733 235 239 429
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 890 938 8 346
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 888 231 168 328
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 265 041 −33 071
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 411 813 197 705
2.3 Tähtajalised hoiused 211 000 3 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 377 194
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 380 205
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 77 530 22 259
5.1 Valitsussektor 66 026 20 268
5.2 Muud kohustused 11 504 1 991
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 132 178 39 343
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 058 904
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 630 67
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 630 67
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 208 047 −22
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 733 235 239 429
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid