Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Digitaalinen euro

Haluamme varmistaa, että ihmisille ja yrityksille on digiaikanakin tarjolla keskuspankkirahaa – eli rahaa sen turvallisimmassa muodossa.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin elämäämme – myös siihen, miten maksuja suoritetaan.

Uuden ajan digitaalinen euro olisi helppo, yleisesti hyväksytty, turvallinen ja luotettava maksuväline, joka olisi euroalueen kansalaisten käytettävissä ilman kustannuksia.

Euro olisi digitaalisenakin vanha tuttu euro: se olisi käytössä setelien ohella sähköisenä rahana, jonka eurojärjestelmä (EKP ja kansalliset keskuspankit) laskisivat liikkeeseen ja joka olisi kaikkien kansalaisten ja yritysten käytettävissä.

Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle. Eurojärjestelmä varmistaa jatkossakin, että setelit ja kolikot ovat kaikkien käytettävissä koko euroalueella.

Digitaalinen euro tarjoaisi valinnanvaraa ja maksaminen olisi helppoa, jolloin euro palvelisi yhä paremmin kaikkia käyttäjiä.

Miksi digitaalinen euro?

Digitaalisella eurolla arjen maksuliikenne hoituisi nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Se tukisi Euroopan talouden digitalisaatiota ja edistäisi vähittäismaksualan innovaatioita.

EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit selvittävät digitaalisen euron mukanaan tuomia etuja ja riskejä varmistaakseen, että raha vastaa vastedeskin eurooppalaisten tarpeita.

Digitaalista euroa käsittelevä raportti

Digitaalisen euron edut

Olemme hankkeen edetessä säännöllisesti yhteydessä EU:n päätöksentekoelimiin ja kerromme työmme tuloksista. Aiomme pitää yhteyttä myös kansalaisiin, vähittäiskauppiaisiin ja maksupalvelualaan.

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta

Digitaalisessa eurossa yhdistyisivät sähköisen maksuvälineen tehokkuus ja keskuspankkirahan turvallisuus.

Siitä olisi erityistä hyötyä, jos käteistä ei enää haluttaisikaan käyttää. Oman digitaalisen rahan avulla myös vältettäisiin riippuvuus euroalueen ulkopuolella liikkeeseen lasketuista ja hallinnoiduista digitaalisista maksuvälineistä, jotka voisivat heikentää rahoitusvakautta ja rahataloudellista riippumattomuutta.

Yksityisyydensuoja olisi etusijalla, jolloin digitaalinen euro tukisi luottamusta digitaalisen ajan maksutapoihin.

Millä aikataululla digitaalinen euro tulisi käyttöön?

Päätimme heinäkuussa 2021 käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Se ei välttämättä vielä tarkoita, että digitaalinen euro laskettaisiin liikkeeseen. Hankkeen ansiosta pystymme kuitenkin valmistautumaan.

Lehdistötiedote: Eurojärjestelmä käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Tutkimme nyt, millainen digitaalinen euro voisi olla. Kaksivuotinen tutkimusvaihe alkoi lokakuussa 2021.

Selvitämme, miten digitaalinen euro suunniteltaisiin ja miten sen jakelu kauppiaille ja kansalaisille voitaisiin järjestää. Tutkimme myös, miten se vaikuttaisi markkinoihin ja pitäisikö EU:n lainsäädäntöä mahdollisesti muuttaa.

Tutkimusvaiheen jälkeen päätämme, ryhdytäänkö digitaalista euroa kehittämään käytännössä.

ALAN AMMATTILAISILLE
Tarkempaa tietoa markkinaneuvonantajien ryhmästä ja testauksesta sekä erilaisia teknisiä asiakirjoja

Olemme selvittäneet digitaaliseen euroon liittyviä etuja ja haasteita

Millainen digitaalisesta eurosta voisi tulla?

EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijat ovat asettaneet digitaaliselle eurolle joukon perustavanlaatuisia vaatimuksia: Sen tulee olla helppokäyttöinen, kestävä, turvallinen, tehokas sekä tietosuojan ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Nämä vaatimukset luovat digitaaliselle eurolle hyvän pohjan.

Digitaalinen euro suunniteltaisiin niin, että se toimisi yhdessä yksityisen sektorin tuottamien maksuratkaisujen kanssa, mikä mahdollistaisi yleiseurooppalaiset maksuratkaisut ja lisäpalvelujen tarjoamisen kuluttajille.

Mahdollisia ominaisuuksia

Huolehtiiko EKP digitaalisesta eurosta?

EKP palvelee eurooppalaisia huolehtimalla eurosta niin seteleinä kuin digitaalisessakin muodossa.

Haluamme varmistaa, että rahamme arvo säilyy. Siksi on tärkeää, että keskuspankki vartioi ja sääntelee digitaalista euroa riippumatta siitä, missä muodossa se mahdollisesti toteutuu.

Teknisiä ja organisatorisia lähtökohtia

Eikö kyse ole kryptovaroista?

Kryptovarat poikkeavat olennaisella tavalla keskuspankkirahasta. Niiden hinnat ovat taipuvaisia vaihtelemaan, joten niitä on vaikea käyttää maksuvälineenä tai laskentayksikkönä. Niiden arvoa ei takaa mikään luotettava instituutio.

Digitaalisen euron käyttäjät voisivat luottaa siihen samalla tavoin kuin käteisrahaan, sillä molempien arvon takaisi taustalla toimiva keskuspankki.

Oheistietoa: Mikä on bitcoin?

Digitaalisen aikakauden maksustrategia Euroopalle

Maksamisessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, ja keskuspankeilla on tärkeä rooli muutosprosessissa.

Maksamisen pitää palvella kuluttajien tarpeita ja pysyä eurooppalaisissa käsissä, ja siksi maksumarkkinoidemme pitää olla innovatiiviset ja kilpailukykyiset. Meillä on kattava strategia digitaalisen ajan maksupalveluja varten.

Vähittäismaksustrategia

Digiajan digitaalinen euro

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta totesi digitaalista euroa koskevaa raporttia esitellessään, että digitaalinen euro symboloisi edistystä ja Euroopan yhdentymistä digiajassa.

EKP on euron käyttöönotosta alkaen taannut, että kansalaiset voivat luottaa yhteiseen rahaan. Digitaalinen euro olisi käteisen rinnalla kaikkien käytettävissä ja toisi valinnanvaraa maksutapoihin.

Fabio Panetta Euroopan parlamentin kuultavana

Kiitos kommenteista ja ideoista!

Digitaalista euroa koskeva julkinen kuuleminen päättyi 12.1.2021. Saimme yli 8 000 vastausta.

Tutustu kuulemisen tuloksista laadittuun raporttiin. Eurojärjestelmä hyödyntää kuulemisessa saatuja tietoja nyt valmisteluvaiheessa ja myös tehdessään jatkossa päätöksiä digitaalisen euron mahdollisesta liikkeeseenlaskusta.

Raportti digitaalista euroa koskevasta julkisesta kuulemisesta

Podcast

EKP:n podcast: Onko digitaalisen euron aika koittanut?

Mikä on digitaalinen euro? Mitä hyötyä siitä voisi olla ja miten se vaikuttaisi maksamiseen? Millä aikataululla digitaalinen euro voisi tulla käyttöön? Lähetyksen juontaja Michael Steen keskustelee muun muassa näistä aiheista EKP:ssä markkinainfrastruktuureista ja maksuliikkeestä vastaavan Ulrich Bindseilin kanssa.

Kuuntele lähetys
KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Jäikö kysyttävää?

Miten digitaalisen euron liikkeeseenlasku vaikuttaisi pankkisektoriin? Miksi digitaalisten eurojen hallussapitoa haluttaisiin rajoittaa?

Kysyttyä digitaalisesta eurosta

Yksityisyydensuoja on tärkeää

Mahdollista digitaalista euroa suunniteltaessa ja testattaessa selvitetään, miten voidaan parhaiten sekä suojata käyttäjien yksityisyys että ehkäistä laitonta toimintaa.

Tapoja parantaa yksityisyydensuojaa
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on raha?

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut