European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset


Digitaalinen euro

Haluamme varmistaa, että ihmisille ja yrityksille on digiaikanakin tarjolla keskuspankkirahaa – eli rahaa sen turvallisimmassa muodossa.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Digitaaliset eurot olisivat kuin euroseteleitä digitaalisessa muodossa. Ne olisivat sähköistä rahaa, jonka EKP ja muut eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit laskisivat liikkeeseen ja joka olisi kaikkien kansalaisten ja yritysten käytettävissä.

Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle. Eurojärjestelmä varmistaa jatkossakin, että setelit ja kolikot ovat kaikkien käytettävissä koko euroalueella.

Digitaalinen euro tarjoaisi valinnanvaraa ja maksaminen olisi helppoa, jolloin euro palvelisi yhä paremmin kaikkia käyttäjiä.

Miksi digitaalinen euro?

Digitaalisella eurolla arjen maksuliikenne hoituisi nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sen avulla voitaisiin tukea Euroopan talouden digitalisaatiota ja edistää vähittäismaksualan innovaatioita. Eurojärjestelmä selvittää digitaalisen euron mukanaan tuomia etuja ja riskejä varmistaakseen, että raha vastaa vastedeskin kansalaisten tarpeita euroalueella.

Digitaalista euroa käsittelevä raportti

Kiitos kommenteista ja ideoista!

Otamme käyttäjien tarpeet huomioon suunnitellessamme digitaalista euroa. Järjestimme aiheesta julkisen kuulemisen vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 tammikuuhun, ja loka-joulukuussa 2021 kysyimme vielä kohderyhmien mielipiteitä kaikissa euroalueen maissa. Eurojärjestelmä hyödyntää kuulemisessa saatuja tietoja nyt tutkimusvaiheessa.

Digitaalista euroa suunniteltaessa kuunnellaan käyttäjiä

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Olemme hankkeen edetessä säännöllisesti yhteydessä EU:n päätöksentekoelimiin ja kerromme työmme tuloksista. Aiomme pitää yhteyttä myös kansalaisiin, vähittäiskauppiaisiin ja maksupalvelualaan.

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta

Tutkimme nyt, millainen digitaalinen euro voisi olla. Kaksivuotinen tutkimusvaihe alkoi lokakuussa 2021, ja sen on tarkoitus päättyä lokakuussa 2023.

Selvitämme, miten digitaalinen euro suunniteltaisiin ja miten sen jakelu kauppiaille ja kansalaisille voitaisiin järjestää. Tutkimme myös, miten se vaikuttaisi markkinoihin ja pitäisikö EU:n lainsäädäntöä mahdollisesti muuttaa.

Tutkimusvaiheen jälkeen päätämme, ryhdytäänkö digitaalista euroa kehittämään käytännössä.

ALAN AMMATTILAISILLE
Tarkempaa tietoa markkinaneuvonantajien ryhmästä ja testauksesta sekä erilaisia teknisiä asiakirjoja

Olemme selvittäneet digitaaliseen euroon liittyviä etuja ja haasteita

Millainen digitaalisesta eurosta voisi tulla?

EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijat ovat asettaneet digitaaliselle eurolle joukon perusvaatimuksia. Sen tulee olla helppokäyttöinen, kestävä, turvallinen ja tehokas, taata käyttäjien tietosuoja sekä olla lainsäädännön mukainen. Näin digitaaliselle eurolle voidaan luoda hyvä pohja.

Digitaalinen euro suunniteltaisiin niin, että se toimisi yhdessä yksityisen sektorin tuottamien maksuratkaisujen kanssa, mikä mahdollistaisi yleiseurooppalaiset maksuratkaisut ja lisäpalvelujen tarjoamisen kuluttajille.

Mahdollisia ominaisuuksia

Huolehtiiko EKP digitaalisesta eurosta?

EKP palvelee eurooppalaisia huolehtimalla eurosta niin seteleinä kuin digitaalisessakin muodossa.

Haluamme varmistaa, että rahamme arvo säilyy. Siksi on tärkeää, että keskuspankki takaa digitaalisen euron turvallisuuden ja vastaa myös sääntelystä riippumatta siitä, missä muodossa digitaalinen euro mahdollisesti toteutuu.

Teknisiä ja organisatorisia lähtökohtia

Eikö kyse ole kryptovaroista?

Kryptovarat poikkeavat olennaisella tavalla keskuspankkirahasta. Niiden hinnat ovat taipuvaisia vaihtelemaan, joten niitä on vaikea käyttää maksuvälineenä tai laskentayksikkönä. Niiden arvoa ei takaa mikään luotettava instituutio.

Digitaalisen euron käyttäjät voisivat luottaa siihen samalla tavoin kuin käteisrahaan, sillä molempien arvon takaisi taustalla toimiva keskuspankki.

Oheistietoa: Mikä on bitcoin?

Digitaalisen aikakauden maksustrategia Euroopalle

Maksamisessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, ja keskuspankeilla on tärkeä rooli muutosprosessissa.

Maksamisen pitää palvella kuluttajien tarpeita ja pysyä eurooppalaisissa käsissä, ja siksi markkinoiden pitää olla innovatiiviset ja kilpailukykyiset. Meillä on kattava strategia digitaalisen ajan maksupalveluja varten.

Vähittäismaksustrategia

Podcast

EKP:n podcast: Onko digitaalisen euron aika koittanut?

Mikä on digitaalinen euro? Mitä hyötyä siitä voisi olla ja miten se vaikuttaisi maksamiseen? Millä aikataululla digitaalinen euro voisi tulla käyttöön? Lähetyksen juontaja Michael Steen keskustelee muun muassa näistä aiheista markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtajan Ulrich Bindseilin kanssa.

Kuuntele lähetys
KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Jäikö kysyttävää?

Miten digitaalisen euron liikkeeseenlasku vaikuttaisi pankkisektoriin? Miksi digitaalisten eurojen hallussapitoa haluttaisiin rajoittaa?

Kysyttyä digitaalisesta eurosta

Yksityisyydensuoja on tärkeää

Mahdollista digitaalista euroa suunniteltaessa ja testattaessa selvitetään, miten laitonta toimintaa voidaan parhaiten ehkäistä heikentämättä yksityisyydensuojaa.

Miten yksityisyydensuojaa voidaan parantaa?
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on raha?

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut