Menu

Što je sustav TARGET2?

29. lipnja 2016.

Sustav TARGET2 je platni sustav koji je u vlasništvu Eurosustava i kojim upravlja Eurosustav. Riječ je o vodećoj europskoj platformi za obradu plaćanja velikih vrijednosti kojom se služe i središnje banke i poslovne banke pri obradi plaćanja u eurima u realnom vremenu.

Što su platni sustavi?

Suvremena gospodarstva oslanjaju se na siguran i učinkovit tijek transakcija. Platni sustavi infrastruktura su koja omogućuje kretanje novca unutar gospodarstva. Sustav TARGET2 je platni sustav koji omogućuje prijenos novca među bankama u EU-u u realnom vremenu. To se zove namira u realnom vremenu na bruto načelu (RTGS).

Zašto je sustav TARGET2 važan?

ESB‑u je u interesu osigurati nesmetano i učinkovito funkcioniranje platnih sustava i drugih tržišnih infrastruktura kako bi se očuvala financijska stabilnost u europodručju. Zbog toga je sustav TARGET2 jedan od ključnih elemenata financijske integracije u EU‑u: omogućuje slobodan tok novca preko granica i pridonosi provedbi jedinstvene monetarne politike ESB‑a.

Kako sustav TARGET2 funkcionira?

Platforma je u vlasništvu Eurosustava, koji njome upravlja. Jednostavno rečeno, sustav funkcionira na sljedeći način:

  • Banka A i banka B imaju račune kod središnje banke.
  • Potrebno je provesti plaćanje banke A banci B.
  • Banka A daje nalog za plaćanje sustavu TARGET2.
  • Račun banke A tereti se za iznos koji se knjiži na računu banke B – nalog za plaćanje je namiren.
  • Sustav TARGET2 prenosi informacije o plaćanju banci B.

Tko se može služiti sustavom TARGET2?

Središnje banke EU-a i njihove nacionalne zajednice poslovnih banaka. Više od 1700 banaka služi se sustavom TARGET2 za pokretanje transakcija u eurima bilo u vlastito ime bilo u ime klijenata. Ako se ubroje podružnice i društva kćeri, u sustavu TARGET2 dostupno je više od 55 000 banaka u cijelom svijetu kao i svi njihovi klijenti.

Što je sustav TARGET2? What is TARGET2?