Menu

Belgia

Concepția grafică a monedelor euro emise de Belgia a fost realizată de Jan Alfons Keustermans, directorul Academiei Municipale de Arte Frumoase din Turnhout. Există trei serii de monede în circulație. Toate cele trei serii sunt valabile.

Prima serie prezintă efigia Regelui Albert al II-lea în partea centrală a monedei, monograma regală – litera „A” înscrisă sub o coroană −, înconjurată de cele douăsprezece stele care simbolizează Europa, și anul emiterii fiind gravate pe inelul exterior.

În anul 2008, Belgia a adus unele modificări concepției grafice a monedelor pentru a se conforma orientărilor Comisiei Europene. Pe monedele din a doua serie este, de asemenea, redată efigia Regelui Albert al II-lea, dar monograma regală și anul emiterii sunt inscripționate acum în partea centrală a monedei, la fel și simbolul monetăriei și codul de țară pentru Belgia, „BE”.

În 2014, Belgia a introdus cea de-a treia serie de monede euro, care îl înfățișează pe Regele Philippe alături de monograma sa regală, „FP”, și codul de țară pentru Belgia, „BE”. Simbolurile monetăriei apar de o parte și de cealaltă a anului emiterii.

2 EUR

Pe muchia monedei de 2 EUR apare inscripția 2 **, repetată de șase ori, orientată alternativ de sus în jos și de jos în sus.


1 EUR


50 de cenți


20 de cenți


10 cenți


5 cenți


2 cenți


1 cent