Menu

Prezidentka Európskej centrálnej banky

Christine Lagardová, prezidentka Európskej centrálnej banky

Christine Lagardová

Dátum narodenia: 1. januára 1956

Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko

Vzdelanie

1980
magisterský titul v odbore obchodné právo, diplom vyšších špecializovaných štúdií (DESS) v odbore obchodné a pracovné právo, právnická fakulta Univerzity Paríž X
1977
magisterský titul v odbore ekonomika a financie, Sciences Po Aix en Provence
1977
magisterský titul v odbore americká literatúra, umelecká vysoká škola v Avignone

Pracovné skúsenosti

od novembra 2019
prezidentka Európskej centrálnej banky
predsedníčka Európskeho výboru pre systémové riziká
členka predstavenstva Banky pre medzinárodné zúčtovanie
členka G7
členka G20
2011 – 2019
riaditeľka Medzinárodného menového fondu, Washington, D.C.
2007 – 2011
ministerka hospodárstva a financií Francúzska
francúzske predsedníctvo Európskej únie v druhom polroku 2008
predsedníctvo Rady ECOFIN
francúzske predsedníctvo skupiny G20 v roku 2011
predsedníctvo skupiny G20 v zložení ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk
2007
ministerka pôdohospodárstva a rybolovu Francúzska
2005 – 2007
ministerka obchodu Francúzska
1999 – 2005
globálna predsedníčka medzinárodnej advokátskej kancelárie Baker McKenzie, Chicago, Spojené štáty
1995 – 1999
členka globálneho výkonného výboru a konateľka parížskej kancelárie spoločnosti Baker McKenzie
1981 – 1999
advokátka medzinárodných firiem pôsobiaca najmä v oblasti obchodného práva, fúzií a akvizícií, antitrustového práva, pracovného práva a arbitrážnych konaní
1980 – 1982
lektorka v oblasti zmluvného práva na právnickej fakulte Univerzity Paríž X

Medzinárodné akademické vyznamenania

 • University of Leuven – čestný titul
 • Smith College – čestný titul
 • University of Montreal – čestný doktorát
 • Universidad del Pacifico – diplom čestného člena
 • Washington College – čestný titul
 • Claremont McKenna College – čestný titul
 • Robinson College, Cambridge – čestné členstvo

Ocenenia a funkcie

2019
Ocenenie Distinguished Alumna Award od Holton-Arms School pre významných absolventov
Ocenenie Distinguished International Leadership Award od Atlantickej rady
Humanitárne ocenenie CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) za rok 2019
Členstvo v sieti International Gender Champions a spolupredsedníctvo jej finančného centra
2018
Účasť v poradnom výbore skupiny G7 pre rodovú rovnosť
Veliteľka džibutského Národného radu 27. júna
Členstvo v Institute of Banking
Ocenenie World Leader Award nadácie Appeal of Conscience Foundation
2017
Ocenenie Global Women's Leadership Award od Medzinárodného
plánovacieho výboru Globálneho samitu žien
2016
Účasť na paneli generálneho tajomníka OSN na vysokej úrovni pre posilnenie hospodárskeho postavenia žien
Ocenenie Global Leadership Award od Columbia University School of International Public Affairs
Čestná medaila Muhammada bin Rášida pre ženy
Ocenenia Woman of the Year a Lifetime Achievement Award časopisu Glamour
2015
Čestné uznanie od spoločnosti Baker McKenzie
Čestné predsedníctvo kampane Holton-Arms School na získavanie finančných prostriedkov
Predsedníctvo čestného výboru americko-kanadského turné francúzskeho štátneho orchestra
2014
Ocenenie Inaugural Global Achievement Award od nadácie Global Foundation
Členstvo v rade guvernérov Conference of Montreal
Ocenenie Diplomat roka udeľované časopisom Foreign Policy Magazine
2013
Veľkodôstojníčka Národného radu Republiky Pobrežie Slonoviny
Členstvo v správnej rade Holton-Arms School
2012
Ocenenie „Hipólito Unanue al Mérito Económico – Financiero“ udelené Peruánskou republikou
Dôstojníčka Národného radu Čestnej légie
Ocenenie Globalist of the Year Award Kanadskej medzinárodnej rady
Ocenenie Leadership Award 2012 Únie arabských bánk
2011
Členstvo v správnej rade Sciences Po
Ocenenie Global Citizenship Award Atlantickej rady za rok 2011
Členstvo v správnej rade Svetového ekonomického fóra
Ocenenie Transatlantic Leadership Award Európskeho inštitútu

Vybrané publikácie

 • A Global Imperative to Empower Women, Finance & Development, MMF, marec 2019
 • How Policymakers Should Regulate Cryptoassets and Fintech, Finance & Development, MMF, marec 2018
 • The Voice of Youth, Finance & Development, MMF, jún 2017
 • Path to Development, Finance & Development, MMF, jún 2015
 • Focus, Flexibility, Service, Finance & Development, MMF, september 2014
 • Dare the Difference, Finance & Development, MMF, jún 2013
 • Fragmentation Risks, Finance & Development, MMF, september 2012
 • Breaking New Grounds in French Labor Law, 1982