Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • DECLARAȚIE DE POLITICĂ MONETARĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE

Frankfurt pe Main, 11 aprilie 2024

Bună ziua, împreună cu domnul vicepreședinte, vă urez bun venit la conferința noastră de presă!

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informațiile noi au confirmat, în linii mari, evaluarea noastră precedentă privind perspectivele inflației pe termen mediu. Inflația a continuat să se reducă, mai ales pe seama dinamicii mai scăzute a prețurilor alimentelor și ale bunurilor. Majoritatea măsurilor inflației de bază se diminuează, dinamica salarială se moderează progresiv, iar firmele absorb o parte din creșterea costurilor cu forța de muncă în profituri. Condițiile de finanțare rămân restrictive, iar majorările noastre anterioare ale ratelor dobânzilor continuă să frâneze cererea, ceea ce contribuie la scăderea inflației. Presiunile inflaționiste interne sunt însă intense și mențin dinamica prețurilor serviciilor la un nivel ridicat.

Suntem hotărâți să asigurăm revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu. Considerăm că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se situează la niveluri care contribuie substanțial la procesul de dezinflație în curs. Deciziile noastre viitoare vor asigura că ratele noastre de politică monetară vor rămâne suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar. Dacă evaluarea noastră actualizată privind perspectivele inflației, dinamica inflației de bază și robustețea transmisiei politicii monetare ne-ar întări în continuare certitudinea cu privire la convergența de o manieră susținută a inflației către ținta noastră, ar fi adecvată reducerea nivelului actual de restrictivitate a politicii monetare. Indiferent de situație, vom continua să urmăm o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia, fără a ne asuma vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor.

Deciziile adoptate astăzi sunt prezentate într-un comunicat de presă disponibil pe website-ul nostru.

Voi aborda acum mai detaliat modul în care anticipăm evoluția economiei și a inflației, iar ulterior voi explica evaluarea noastră în ceea ce privește condițiile financiare și monetare.

Activitatea economică

Evoluția economiei a rămas modestă în primul trimestru. Deși cheltuielile pentru servicii sunt reziliente, firmele din industria prelucrătoare se confruntă cu o cerere redusă și o producție încă scăzută, mai ales în sectoarele energointensive. Sondajele indică o redresare graduală pe parcursul acestui an, determinată de servicii. Se anticipează că această redresare va fi sprijinită de creșterea veniturilor reale, generată de reducerea inflației, de majorările salariale și de ameliorarea raportului de schimb. În plus, cererea de export a zonei euro ar trebui să înregistreze o intensificare în trimestrele următoare, pe fondul redresării economiei globale și al reorientării în continuare a cheltuielilor către bunurile comercializabile. Nu în ultimul rând, politica monetară ar trebui să exercite, în timp, un efect mai puțin inhibitor asupra cererii.

Rata șomajului se situează la cel mai scăzut nivel înregistrat de la introducerea euro. În același timp, restrictivitatea condițiilor pe piața forței de muncă continuă să se reducă gradual, angajatorii anunțând mai puține locuri de muncă vacante.

Autoritățile guvernamentale ar trebui să continue retragerea măsurilor de sprijin asociate scumpirii produselor energetice, astfel încât dezinflația să poată continua într-un ritm sustenabil. Implementarea cadrului revizuit de guvernanță economică al UE, în totalitate și fără întârziere, va ajuta autoritățile guvernamentale să reducă de o manieră durabilă deficitele bugetare și ponderile datoriei publice. Politicile fiscale și structurale naționale ar trebui să vizeze sporirea productivității și competitivității economiei, ceea ce ar favoriza diminuarea presiunilor asupra prețurilor pe termen mediu. La nivel european, o implementare eficace și accelerată a programului „Next Generation EU” și o consolidare a pieței unice ar contribui la încurajarea inovației și dinamizarea investițiilor în tranziția ecologică și cea digitală. Eforturi mai susținute și mai concrete în vederea finalizării uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital ar ajuta la mobilizarea volumului masiv de investiții private necesare pentru atingerea acestui obiectiv, după cum a subliniat recent Consiliul guvernatorilor în declarația sa din 7 martie 2024.

Inflația

Inflația a continuat să se reducă, de la un ritm anual de 2,6% în februarie la 2,4% în martie, potrivit estimării preliminare a Eurostat. Dinamica prețurilor alimentelor s-a diminuat la 2,7% în luna martie, față de 3,9% în februarie, în timp ce variația prețurilor produselor energetice s-a situat la −1,8% în martie, față de −3,7% în luna precedentă. Dinamica prețurilor bunurilor a consemnat o nouă decelerare în martie, până la 1,1%, comparativ cu 1,6% în februarie. Cu toate acestea, inflația măsurată prin prețurile serviciilor s-a menținut ridicată, la 4,0%, în luna martie.

Majoritatea măsurilor inflației de bază s-au redus în continuare în februarie, confirmând scenariul unei diminuări graduale a presiunilor asupra prețurilor. Deși inflația internă rămâne ridicată, câștigurile salariale și profiturile unitare au înregistrat un avans sub așteptări în ultimul trimestru al anului 2023, dar costurile unitare cu forța de muncă s-au menținut ridicate, reflectând parțial creșterea modestă a productivității. Indicatorii mai recenți semnalează moderarea în continuare a dinamicii salariale.

Se anticipează că inflația va fluctua în jurul nivelurilor actuale în lunile următoare, după care va coborî la nivelul țintei noastre anul viitor, ca urmare a creșterii mai modeste a costurilor cu forța de muncă, a manifestării efectelor politicii noastre monetare restrictive și a atenuării impactului crizei energetice și al pandemiei. Măsurile anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung rămân, în linii mari, stabile, situându-se, în cea mai mare parte, la aproximativ 2%.

Evaluarea riscurilor

Balanța riscurilor la adresa creșterii economice rămâne înclinată în sensul scăderii. Creșterea economică ar putea fi mai redusă, dacă efectele politicii monetare se dovedesc a fi mai puternice decât s-a anticipat. O evoluție mai modestă a economiei mondiale sau încetinirea în continuare a schimburilor comerciale internaționale ar afecta, de asemenea, avansul economic în zona euro. Războiul nejustificat dus de Rusia în Ucraina și conflictul tragic din Orientul Mijlociu reprezintă surse majore de risc geopolitic. Drept consecință, firmele și populația pot deveni mai puțin încrezătoare în privința evoluțiilor viitoare, iar schimburile comerciale internaționale pot fi perturbate. Expansiunea economică ar putea fi mai ridicată în cazul în care inflația se reduce mai rapid decât s-a estimat, iar majorarea veniturilor reale antrenează cheltuieli mai mari decât cele anticipate, sau dacă economia mondială înregistrează un avans peste așteptări.

Riscurile în sensul creșterii la adresa inflației includ intensificarea tensiunilor geopolitice, îndeosebi în Orientul Mijlociu, care ar putea determina o majorare a prețurilor produselor energetice și a costurilor aferente transportului de mărfuri pe termen scurt și ar perturba schimburile comerciale internaționale. De asemenea, inflația ar putea depăși valorile estimate, dacă majorările salariale întrec așteptările sau marjele de profit se dovedesc a fi mai reziliente. În schimb, inflația poate consemna evoluții neprevăzute în sensul scăderii în eventualitatea în care politica monetară frânează cererea mai mult decât s-a estimat sau în cazul unei deteriorări neanticipate a mediului economic în restul lumii.

Condițiile financiare și monetare

Ratele dobânzilor pe piață au fost, în linii mari, stabile ulterior ședinței noastre din luna martie, iar condițiile de finanțare generale rămân restrictive. Rata medie a dobânzii la împrumuturile acordate firmelor a coborât ușor la 5,1% în februarie, față de 5,2% în ianuarie. Ratele creditelor ipotecare s-au situat la 3,8% în februarie, în scădere față de 3,9% în ianuarie.

Ratele încă ridicate ale dobânzilor la împrumuturi și reducerile asociate ale planurilor de investiții au determinat firmele să își restrângă în continuare cererea de împrumuturi în trimestrul I 2024, după cum indică cel mai recent sondaj al nostru privind creditul bancar. Standardele de creditare s-au menținut restrictive, pe fondul consemnării unei ușoare înăspriri în continuare în cazul împrumuturilor acordate firmelor și a unei relaxări moderate în cazul creditelor ipotecare.

În aceste condiții, dinamica creditului a rămas modestă. Creditarea bancară a firmelor s-a intensificat ușor în februarie, consemnând un ritm anual de 0,4%, față de 0,2% în ianuarie. În luna februarie, dinamica împrumuturilor acordate populației s-a menținut nemodificată la 0,3% în termeni anuali. Ritmul de creștere a masei monetare în sens larg, măsurată pe baza agregatului M3, a fost unul modest, de 0,4% în februarie.

Concluzie

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Suntem hotărâți să asigurăm revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu. Considerăm că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se situează la niveluri care contribuie substanțial la procesul de dezinflație în curs. Deciziile noastre viitoare vor asigura că ratele noastre de politică monetară vor rămâne suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar. Dacă evaluarea noastră actualizată privind perspectivele inflației, dinamica inflației de bază și robustețea transmisiei politicii monetare ne-ar întări în continuare certitudinea cu privire la convergența de o manieră susținută a inflației către ținta noastră, ar fi adecvată reducerea nivelului actual de restrictivitate a politicii monetare. Indiferent de situație, vom continua să urmăm o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia, fără a ne asuma vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor.

În orice caz, suntem pregătiți să ne ajustăm toate instrumentele în limitele mandatului nostru pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei noastre pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media