Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Φρανκφούρτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

Καλησπέρα, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη Τύπου μας.

Η οικονομία της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να ανακάμπτει και η αγορά εργασίας βελτιώνεται, χάρη στην άφθονη στήριξη από την πλευρά της πολιτικής. Ο ρυθμός ανάπτυξης μετριάζεται, αναμένουμε όμως εκ νέου έντονη επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του επόμενου έτους. Το πιο πρόσφατο κύμα της πανδημίας και η μετάλλαξη Όμικρον είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένες χώρες να επιβάλουν ξανά αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά. Και σε ορισμένους κλάδους παρατηρούνται ελλείψεις υλικών, εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού. Αυτές οι εξελίξεις περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα και αποτελούν αντίξοο παράγοντα για τις προοπτικές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ωστόσο, αν και η κρίση της δημόσιας υγείας συνεχίζεται, πολλοί άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί και οι εκστρατείες για την ενισχυτική δόση του εμβολίου έχουν επιταχυνθεί. Συνολικά, η κοινωνία αντιμετωπίζει πλέον καλύτερα τα κύματα της πανδημίας και τους επακόλουθους περιορισμούς. Αυτό έχει μειώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε απότομα λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας και επίσης επειδή η ζήτηση αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η περιορισμένη προσφορά σε ορισμένους τομείς. Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα παραμείνει αυξημένος βραχυπρόθεσμα, αλλά θα υποχωρήσει εντός του επόμενου έτους. Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, αλλά εξακολουθεί να εκτιμάται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε επίπεδο κάτω από τον στόχο μας (2%) στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής.

Κρίνουμε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη και προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό επιτρέπει μια σταδιακή μείωση του ρυθμού διενέργειας αγορών στοιχείων ενεργητικού τα επόμενα τρίμηνα. Εξακολουθεί όμως να είναι αναγκαία η άσκηση διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής προκειμένου ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο μας (2%) μεσοπρόθεσμα. Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας, πρέπει να διατηρήσουμε την ευελιξία και την ευχέρεια επιλογής κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Πρώτον, το α΄ τρίμηνο του 2022, αναμένουμε ότι θα διενεργήσουμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Θα σταματήσουμε τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP στο τέλος Μαρτίου του 2022.

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τον χρονικό ορίζοντα επανεπένδυσης για το πρόγραμμα PEPP. Σκοπεύει στο εξής να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Τρίτον, η πανδημία έδειξε ότι, υπό συνθήκες πίεσης, η ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των αγορών στοιχείων ενεργητικού έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και έχει καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις προσπάθειές μας για την επίτευξη του στόχου μας. Εντός των ορίων της εντολής μας, υπό συνθήκες πίεσης, η ευελιξία θα συνεχίσει να αποτελεί στοιχείο της νομισματικής πολιτικής όποτε παράγοντες που απειλούν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής διακυβεύουν την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση νέου κατακερματισμού στις αγορές που σχετίζεται με την πανδημία, οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες. Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς την ελληνική οικονομία, ενώ αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την αντιμετώπιση αρνητικών διαταραχών που σχετίζονται με την πανδημία.

Τέταρτον, στο πλαίσιο σταδιακής μείωσης των αγορών στοιχείων ενεργητικού και με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής παραμένει συμβατή με τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο μας μεσοπρόθεσμα, αποφασίσαμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού με μηνιαίο ρυθμό 40 δισεκ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και 30 δισεκ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο μέσω του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP). Από τον Οκτώβριο του 2022 και μετά θα διατηρήσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP σε μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκ. ευρώ για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την ενίσχυση της διευκολυντικής επίδρασης των επιτοκίων πολιτικής μας. Αναμένουμε ότι οι καθαρές αγορές θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Επιβεβαιώσαμε επίσης το επίπεδο των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και τις ενδείξεις που παρέχουμε σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων πολιτικής. Αυτό έχει καίρια σημασία ούτως ώστε να διατηρηθεί ο διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής στον ενδεδειγμένο βαθμό για τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο μας (2%) μεσοπρόθεσμα.

Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και να διασφαλίζουμε ότι η λήξη των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ δεν επηρεάζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής του. Θα αξιολογούμε επίσης τακτικά το πώς οι στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μας. Όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένουμε ότι οι ειδικές συνθήκες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα λήξουν τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Θα αξιολογήσουμε επίσης την κατάλληλη βαθμονόμηση του συστήματος δύο βαθμίδων που εφαρμόζουμε για τον εκτοκισμό των αποθεματικών ούτως ώστε η πολιτική αρνητικών επιτοκίων να μην περιορίζει τη διαμεσολαβητική ικανότητα των τραπεζών σε ένα περιβάλλον άφθονης πλεονάζουσας ρευστότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως και προς πάσα κατεύθυνση όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Θα σας παρουσιάσω τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς περιμένουμε ότι θα εξελιχθεί η οικονομία και ο πληθωρισμός. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην αξιολόγησή μας όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες.

Οικονομική δραστηριότητα

Αναμένουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα συνεχίσει να καθοδηγείται από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση. Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, καθώς περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέσεις εργασίας και λιγότεροι υπάγονται σε προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης. Αυτό στηρίζει την προοπτική ανόδου του εισοδήματος των νοικοκυριών και της κατανάλωσης. Οι αποταμιεύσεις που συσσωρεύθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας θα στηρίξουν επίσης την κατανάλωση. Η τρέχουσα στήριξη από τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική, μαζί με τη συνεχή παγκόσμια ανάκαμψη, αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη.

Η οικονομική δραστηριότητα μετριάζεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους και αυτός ο βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης είναι πιθανόν να συνεχιστεί και κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Αυτήν τη στιγμή αναμένουμε ότι το προϊόν θα υπερβεί το προ της κρίσης επίπεδό του το α΄ τρίμηνο του 2022.

Για να αντιμετωπίσουν το τρέχον κύμα της πανδημίας, ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ επέβαλαν ξανά αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα. Αυτό αναμένεται να καθυστερήσει την ανάκαμψη, ιδίως στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού, της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας. Η πανδημία επιδρά αρνητικά στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και η εξάπλωση νέων μεταλλάξεων του ιού προκαλεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Επιπλέον, η άνοδος του κόστους της ενέργειας αποτελεί αντίξοο παράγοντα για την κατανάλωση.

Οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε εξοπλισμό, υλικά και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς παρακωλύουν την παραγωγή προϊόντων μεταποίησης, προκαλώντας καθυστερήσεις στις κατασκευές και επιβραδύνοντας την ανάκαμψη σε ορισμένα τμήματα του τομέα των υπηρεσιών. Αυτά τα φαινόμενα συμφόρησης θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά αναμένεται να υποχωρήσουν στη διάρκεια του 2022.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, αναμένουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανακάμψει έντονα στη διάρκεια του 2022. Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 5,1% το 2021, 4,2% το 2022, 2,9% το 2023 και 1,6% το 2024. Σε σύγκριση με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων που δημοσιεύσαμε τον Σεπτέμβριο, οι προοπτικές έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2022 και προς τα πάνω για το 2023.

Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να συμπληρώνεται με στοχευμένα και ευνοϊκά προς την ανάπτυξη δημοσιονομικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν επίσης την οικονομία να προσαρμοστεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί. Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος Next Generation EU και της δέσμης «Fit for 55» θα συμβάλει σε μια ισχυρότερη, πιο πράσινη και πιο ομοιόμορφη ανάκαμψη στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε περαιτέρω σε 4,9% τον Νοέμβριο. Θα παραμείνει σε επίπεδα πάνω από το 2% κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2022. Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα παραμείνει αυξημένος βραχυπρόθεσμα, αλλά αναμένουμε ότι θα υποχωρήσει εντός του επόμενου έτους.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού αντανακλά κατά κύριο λόγο μια απότομη άνοδο των τιμών των καυσίμων, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός της ενέργειας αντιπροσώπευε πάνω από το 50% του μετρούμενου πληθωρισμού. Η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η περιορισμένη προσφορά σε ορισμένους τομείς. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές στις τιμές των διαρκών αγαθών και στις καταναλωτικές υπηρεσίες που άρχισαν πρόσφατα να διατίθενται πάλι. Οι επιδράσεις της βάσης σύγκρισης που έχουν σχέση με τη λήξη της μείωσης του ΦΠΑ στη Γερμανία εξακολουθούν να συμβάλλουν στην άνοδο του πληθωρισμού, αλλά μόνο μέχρι το τέλος του έτους.

Παρατηρείται αβεβαιότητα ως προς το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για τη διευθέτηση όλων αυτών των ζητημάτων. Όμως, στη διάρκεια του 2022, αναμένουμε ότι οι τιμές της ενέργειας θα σταθεροποιηθούν, οι τάσεις της κατανάλωσης θα εξομαλυνθούν και οι πιέσεις στις τιμές από τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά της παγκόσμιας προσφοράς θα υποχωρήσουν.

Με την πάροδο του χρόνου, η σταδιακή επάνοδος της οικονομίας σε λειτουργία πλήρους χρήσης του παραγωγικού δυναμικού της και οι περαιτέρω βελτιώσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να στηρίξουν την ταχύτερη άνοδο των μισθών. Οι βασιζόμενοι στις αγορές και σε έρευνες δείκτες των πιο μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί μετά την τελευταία συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Οκτώβριο. Συνολικά όμως έχουν πλησιάσει περισσότερο στο 2% τους τελευταίους μήνες. Αυτοί οι παράγοντες θα συμβάλουν στην άνοδο του υποκείμενου πληθωρισμού και στην επάνοδο του μετρούμενου πληθωρισμού στον στόχο μας μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές εμπειρογνωμόνων, ο ετήσιος πληθωρισμός θα είναι 2,6% το 2021, 3,2% το 2022, 1,8% το 2023 και 1,8% το 2024, δηλαδή σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβολές του Σεπτεμβρίου. Ο πληθωρισμός χωρίς τις τιμές των ειδών διατροφής και τις τιμές της ενέργειας αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 1,4% το 2021, σε 1,9% το 2022, 1,7% το 2023 και σε 1,8% το 2024, δηλαδή και πάλι υψηλότερος σε σύγκριση με τις προβολές του Σεπτεμβρίου.

Αξιολόγηση κινδύνων

Θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να υπερβεί τις προσδοκίες μας αν οι καταναλωτές αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη και αποταμιεύουν λιγότερο από ό,τι αναμένεται. Αντιθέτως, η πρόσφατη επιδείνωση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης νέων μεταλλάξεων, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πιο επίμονο ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η μελλοντική πορεία των τιμών της ενέργειας και ο ρυθμός διευθέτησης των φαινομένων συμφόρησης αποτελούν βασικούς κινδύνους για την ανάκαμψη και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Αν οι πιέσεις στις τιμές οδηγήσουν σε υψηλότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών ή αν η οικονομία επανέλθει ταχύτερα σε λειτουργία πλήρους χρήσης του παραγωγικού δυναμικού της, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

Τα επιτόκια της αγοράς παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Τα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παραμένουν σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, οι συνθήκες χρηματοδότησης για την οικονομία παραμένουν ευνοϊκές. Οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις καθοδηγούνται εν μέρει από βραχυπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω των φαινομένων συμφόρησης στην πλευρά της προσφοράς τα οποία αυξάνουν τις δαπάνες των επιχειρήσεων για αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης. Ταυτόχρονα, η ζήτηση των επιχειρήσεων για δάνεια εξακολουθεί να είναι μέτρια λόγω της παρακράτησης κερδών και των άφθονων ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και λόγω του υψηλού χρέους. Οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι ισχυρές, επηρεαζόμενες από τη ζήτηση στεγαστικών δανείων.

Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν ενισχύσει περαιτέρω τους ισολογισμούς τους χάρη στους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η κερδοφορία των τραπεζών βρίσκεται σήμερα στο ίδιο επίπεδο όπως πριν από την πανδημία. Οι συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών παραμένουν ευνοϊκές συνολικά.

Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική μας για τη νομισματική πολιτική, δύο φορές τον χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί σε βάθος τη διασύνδεση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μια διευκολυντική νομισματική πολιτική στηρίζει την ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της στηρίζει τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και αποτρέπει τους κινδύνους κατακερματισμού της αγοράς. Ταυτόχρονα, η επίδραση της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής στις αγορές ακινήτων και στις χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτεί στενή παρακολούθηση, καθώς ορισμένες μεσοπρόθεσμες ευπάθειες έχουν ενταθεί. Και πάλι, η μακροπροληπτική πολιτική παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμων ευπαθειών.

Συμπεράσματα

Για να ανακεφαλαιώσουμε, η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να ανακάμπτει παρά την επιβράδυνση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας και η ζήτηση που αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η περιορισμένη προσφορά σε ορισμένους τομείς ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε επίπεδο πάνω από τον στόχο μας για το μεγαλύτερο μέρος του 2022 αλλά είναι πιθανόν να υποχωρήσει στη διάρκεια του επόμενου έτους. Ταυτόχρονα, με δεδομένη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη και προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό, μπορούμε να σταματήσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP τον Μάρτιο. Όμως η διευκολυντική νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων μέσω των καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος APP και των ενδείξεών μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, για τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο μας (2%) μεσοπρόθεσμα.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου