Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE DE POLITICĂ MONETARĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE

Frankfurt pe Main, 16 decembrie 2021

Bună ziua, vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă!

Economia zonei euro continuă să se redreseze, iar condițiile pe piața forței de muncă se ameliorează, susținute de sprijinul amplu din partea politicilor. Creșterea se moderează, dar anticipăm o nouă intensificare puternică a activității economice în cursul anului viitor. Cel mai recent val al pandemiei și varianta Omicron au determinat unele țări să reintroducă restricții mai severe. Prețurile produselor energetice au crescut semnificativ. Unele sectoare industriale se confruntă cu deficite de materiale, echipamente și forță de muncă. Acești factori restrâng activitatea economică și au o influență nefavorabilă asupra perspectivelor pe termen scurt. Cu toate acestea, deși criza de sănătate publică este încă în curs, numărul persoanelor vaccinate este ridicat și campaniile de vaccinare cu doza booster s-au accelerat. În ansamblu, societatea face față mai bine valurilor pandemiei și a constrângerilor rezultate, ceea ce a diminuat impactul pandemiei asupra economiei. Inflația a înregistrat o creștere pronunțată ca urmare a majorării considerabile a prețurilor produselor energetice și, de asemenea, a faptului că cererea depășește în dinamică oferta limitată din unele sectoare. Se anticipează că inflația va rămâne ridicată pe termen scurt, dar ar trebui să se reducă în cursul anului viitor. Perspectivele inflației au fost revizuite în sens ascendent, dar inflația este încă proiectată să se situeze sub nivelul țintei noastre de 2% pe parcursul orizontului de proiecție.

Considerăm că progresele înregistrate cu privire la redresarea economică și în direcția țintei noastre a inflației pe termen mediu permit o reducere progresivă a ritmului achizițiilor noastre de active în trimestrele următoare. Totuși, acomodarea monetară este încă necesară pentru ca inflația să se stabilizeze la nivelul țintei noastre a inflației de 2% pe termen mediu. Având în vedere incertitudinile actuale, trebuie să menținem gradul de flexibilitate și toate opțiunile deschise în ceea ce privește conduita politicii monetare. Pornind de la aceste considerații, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare.

În primul rând, în trimestrul I 2022 anticipăm efectuarea de achiziții nete de active în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) într-un ritm mai redus decât în trimestrul precedent. Vom înceta achizițiile nete de active în cadrul PEPP la sfârșitul lunii martie 2022.

În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă orizontul reinvestirilor pentru PEPP. În prezent, acesta intenționează să continue reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

În al treilea rând, pandemia a arătat că, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea conceperii și efectuării achizițiilor de active a contribuit la contracararea disfuncționalităților la nivelul transmisiei politicii noastre monetare și a sporit eficacitatea eforturilor destinate atingerii obiectivului nostru. În cadrul mandatului nostru, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea va rămâne un element al politicii monetare ori de câte ori amenințările la adresa transmisiei politicii monetare pun în pericol asigurarea stabilității prețurilor. Mai exact, în eventualitatea unei noi fragmentări a pieței asociate pandemiei, reinvestirile aferente PEPP pot fi ajustate oricând de o manieră flexibilă în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ar putea include achizițiile de obligațiuni emise de Republica Elenă care depășesc acordurile de refinanțare a rambursărilor, pentru a evita o întrerupere a achizițiilor în această jurisdicție care ar putea afecta transmisia politicii monetare la nivelul economiei elene într-o perioadă în care aceasta încă trece printr-un proces de redresare în urma consecințelor pandemiei. Achizițiile nete în cadrul PEPP ar putea fi, de asemenea, reluate, dacă este necesar, pentru a combate șocurile negative asociate pandemiei.

În al patrulea rând, în concordanță cu reducerea progresivă a achizițiilor de active și pentru a asigura că orientarea politicii monetare rămâne consecventă cu stabilizarea inflației la nivelul țintei noastre pe termen mediu, am decis adoptarea unui ritm lunar al achizițiilor nete de 40 de miliarde EUR în trimestrul II și de 30 de miliarde EUR în trimestrul III în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). Începând cu luna octombrie 2022, vom menține un ritm lunar al achizițiilor nete de active efectuate în cadrul APP de 20 de miliarde EUR atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară. Anticipăm încetarea achizițiilor nete puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

Am confirmat, de asemenea, nivelul ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și semnalele noastre privind orientarea viitoare a traiectoriei acestora. Acest aspect este esențial pentru menținerea gradului adecvat de acomodare în vederea stabilizării inflației la nivelul țintei noastre a inflației de 2% pe termen mediu.

Vom continua să monitorizăm condițiile de finanțare a băncilor și să asigurăm că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul OTRTL III nu afectează transmisia fără sincope a politicii noastre monetare. Vom evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii noastre monetare. După cum am anunțat, anticipăm încetarea în luna iunie a anului viitor a condițiilor speciale aplicabile în cadrul OTRTL III. Vom evalua, de asemenea, calibrarea adecvată a sistemului nostru pe două paliere destinat remunerării rezervelor, astfel încât politica ratelor negative ale dobânzilor să nu limiteze capacitatea de intermediere a băncilor într-un mediu caracterizat de un surplus amplu de lichiditate.

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, în ambele direcții, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu.

Voi prezenta acum mai detaliat modul în care vedem evoluția economiei și a inflației, iar apoi voi vorbi despre evaluarea condițiilor financiare și monetare.

Activitatea economică

Anticipăm că redresarea economică va continua, impulsionată de cererea internă robustă. Condițiile pe piața forței de muncă se ameliorează, pe fondul creșterii numărului de persoane ocupate și al reducerii numărului de persoane incluse în schemele de menținere a locurilor de muncă. Aceasta sprijină perspectiva majorării veniturilor gospodăriilor populației și a consumului. Economiile acumulate în perioada pandemiei vor favoriza, de asemenea, consumul. Sprijinul actual din partea politicii monetare și a celei fiscale, alături de continuarea redresării globale, ar trebui să susțină creșterea.

Activitatea economică s-a moderat pe parcursul ultimului trimestru al anului și este probabil ca acest ritm mai lent de creștere să se prelungească și în prima parte a anului viitor. Estimăm, în prezent, că producția va depăși, în trimestrul I 2022, nivelul din perioada pre-pandemie.

Pentru a face față valului actual al pandemiei, unele țări din zona euro au reintrodus măsuri restrictive mai severe. Aceasta ar putea amâna redresarea, îndeosebi în sectoarele călătoriilor, turismului, serviciilor de ospitalitate și divertismentului. Pandemia afectează încrederea consumatorilor și a sectorului corporativ, iar răspândirea unor noi variante ale virusului creează incertitudini suplimentare. În plus, creșterea costurilor produselor energetice influențează nefavorabil consumul.

Deficitele de echipamente, materiale și forță de muncă din unele sectoare frânează producția de bunuri prelucrate, cauzând întârzieri în sectorul construcțiilor și încetinind ritmul redresării în unele segmente ale sectorului serviciilor. Aceste blocaje vor persista încă o perioadă, dar ar trebui să se reducă pe parcursul anului 2022.

Privind în perspectivă, anticipăm un reviriment puternic al creșterii în cursul anului 2022. Noile proiecții ale experților Eurosistemului estimează că ritmul anual de creștere a PIB real se va situa la 5,1% în 2021, 4,2% în 2022, 2,9% în 2023 și 1,6% în 2024. Comparativ cu proiecțiile experților noștri din luna septembrie, perspectivele au fost revizuite în sens descendent pentru anul 2022 și în sens ascendent pentru anul 2023.

Măsuri fiscale țintite și favorabile creșterii ar trebui să completeze în continuare politica monetară. Acest sprijin va ajuta, de asemenea, economia să se adapteze la schimbările structurale în curs. O implementare eficace a programului „Next Generation EU” și a pachetului „Fit for 55” va contribui la asigurarea unei redresări mai puternice, mai ecologice și mai uniforme la nivelul țărilor din zona euro.

Inflația

Inflația s-a accelerat în continuare la 4,9% în luna noiembrie. Aceasta se va menține peste nivelul de 2% în cea mai mare parte a anului 2022. Se anticipează că inflația va rămâne ridicată pe termen scurt, dar se va reduce în cursul anului viitor.

Intensificarea inflației reflectă în principal majorarea accentuată a prețurilor combustibililor, gazelor naturale și energiei electrice. În luna noiembrie, componenta „produse energetice” a inflației a reprezentat mai mult de jumătate din inflația totală. De asemenea, cererea continuă să depășească în dinamică oferta limitată din unele sectoare. Consecințele sunt vizibile îndeosebi la nivelul prețurilor bunurilor de folosință îndelungată și al celor ale serviciilor pentru consumatori care s-au redeschis recent. Efectele de bază legate de încetarea reducerii cotei TVA în Germania contribuie încă la o inflație mai ridicată, dar numai până la sfârșitul anului.

Există incertitudini cu privire la intervalul de timp necesar pentru soluționarea tuturor acestor probleme. Totuși, în cursul anului 2022, anticipăm stabilizarea prețurilor produselor energetice, normalizarea tiparelor de consum și reducerea presiunilor asupra prețurilor generate de blocajele la nivelul ofertei pe plan mondial.

În timp, revenirea economiei la funcționarea la capacitate maximă și ameliorarea în continuare a condițiilor pe piața forței de muncă ar trebui să susțină creșterea mai rapidă a câștigurilor salariale. Măsurile bazate pe indicatorii pieței și pe sondaje ale anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung s-au menținut, în linii mari, stabile de la ultima noastră ședință de politică monetară din luna octombrie. În ansamblu însă, acestea s-au apropiat de nivelul de 2% în ultimele luni. Acești factori vor sprijini creșterea inflației de bază și revenirea inflației totale la nivelul prevăzut de ținta noastră pe termen mediu.

Noile proiecții ale experților noștri arată că rata anuală a inflației se va situa la 2,6% în 2021, 3,2% în 2022 și 1,8% în 2023 și 2024, niveluri semnificativ superioare celor prevăzute în proiecțiile precedente din luna septembrie. Inflația exclusiv alimente și produse energetice este proiectată să atingă, în medie, 1,4% în 2021, 1,9% în 2022, 1,7% în 2023 și 1,8% în 2024, niveluri de asemenea mai ridicate comparativ cu proiecțiile din septembrie.

Evaluarea riscurilor

Considerăm că balanța riscurilor la adresa perspectivelor economice este, în linii mari, echilibrată. Activitatea economică ar putea depăși așteptările noastre în cazul în care consumatorii devin mai încrezători și economisesc mai puțin decât se estimează. În schimb, agravarea recentă a pandemiei, inclusiv răspândirea unor noi variante, ar putea reprezenta un obstacol mai persistent pentru creșterea economică. Traiectoria viitoare a prețurilor produselor energetice și ritmul în care sunt soluționate blocajele la nivelul ofertei constituie riscuri la adresa redresării și a perspectivelor inflației. Dacă presiunile asupra prețurilor alimentează majorări salariale mai mari decât cele anticipate sau dacă economia revine mai rapid la funcționarea la capacitate maximă, inflația ar putea atinge valori mai ridicate.

Condițiile financiare și monetare

Ratele dobânzilor pe piață au rămas, în linii mari, stabile de la ședința Consiliului guvernatorilor din luna octombrie. Ratele dobânzilor active practicate de bănci pentru creditele acordate firmelor și populației rămân la niveluri minime istorice. În ansamblu, condițiile de finanțare pentru economie rămân favorabile. Activitatea de creditare a firmelor este parțial determinată de necesarul de finanțare pe termen scurt generat de blocajele la nivelul ofertei care majorează cheltuielile acestora pentru stocuri și capital circulant. În același timp, cererea de împrumuturi a sectorului corporativ rămâne moderată, având în vedere profitul nedistribuit și deținerile generoase de numerar, precum și nivelurile ridicate ale datoriilor. Creditarea populației rămâne robustă, pe seama cererii de credite ipotecare.

Băncile din zona euro și-au consolidat în continuare bilanțurile datorită ratelor mai ridicate ale fondurilor proprii și reducerii volumului de credite neperformante. Băncile sunt, în prezent, la fel de profitabile ca înainte de pandemie. Condițiile de finanțare a băncilor rămân, în ansamblu, favorabile.

În concordanță cu noua noastră strategie de politică monetară, Consiliul guvernatorilor efectuează, de două ori pe an, o evaluare aprofundată a interconexiunii dintre politica monetară și stabilitatea financiară. O politică monetară acomodativă susține creșterea, care sprijină bilanțurile companiilor și ale instituțiilor financiare, și previne riscurile de fragmentare a pieței. Totodată, impactul politicii monetare acomodative asupra piețelor imobiliare și a piețelor financiare justifică o monitorizare atentă, în condițiile în care o serie de vulnerabilități pe termen mediu s-au intensificat. Totuși, politica macroprudențială rămâne prima linie de apărare pentru menținerea stabilității financiare și combaterea vulnerabilităților pe termen mediu.

Concluzie

Pe scurt, economia zonei euro continuă să se redreseze, în pofida unei încetiniri pe termen scurt. Majorarea accentuată a prețurilor produselor energetice și faptul că cererea depășește în dinamică oferta limitată din unele sectoare alimentează creșterea inflației. Aceasta din urmă se va menține peste ținta noastră în cea mai mare parte a anului 2022, dar este probabil să se reducă în cursul anului viitor. În același timp, având în vedere progresele înregistrate cu privire la redresarea economică și în direcția țintei noastre a inflației pe termen mediu, putem înceta în luna martie efectuarea de achiziții nete în cadrul PEPP. Cu toate acestea, acomodarea monetară este încă necesară, inclusiv prin intermediul achizițiilor nete în cadrul APP și al semnalelor noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor, pentru ca inflația să se stabilizeze la nivelul țintei noastre a inflației de 2% pe termen mediu.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media