Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 12 martie 2020

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei, dl Dombrovskis.

De la ultima ședință a Consiliului guvernatorilor, care a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, răspândirea coronavirusului (COVID-19) a reprezentat un șoc major la adresa perspectivelor de creștere a economiei mondiale și a economiei zonei euro și a accentuat volatilitatea piețelor. Chiar dacă are, în ultimă instanță, un caracter temporar, aceasta va avea un impact semnificativ asupra activității economice. Mai exact, aceasta va încetini producția ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare și va reduce cererea internă și externă, îndeosebi prin impactul nefavorabil al măsurilor necesare de restricționare. În plus, incertitudinile sporite afectează planurile de cheltuieli și finanțarea acestora.

Autoritățile guvernamentale și toate celelalte instituții cu responsabilități în domeniul politicilor sunt invitate să adopte măsuri oportune și țintite pentru a soluționa dificultățile legate de sănătatea publică privind limitarea răspândirii coronavirusului și a atenua impactul economic al acesteia. Mai exact, se impune un răspuns coordonat și ambițios al politicii fiscale pentru a sprijini firmele și lucrătorii expuși riscurilor. Consiliul guvernatorilor sprijină cu fermitate angajamentul autorităților guvernamentale din zona euro și al instituțiilor europene în favoarea unor măsuri de politică comune și coordonate ca reacție la repercusiunile răspândirii coronavirusului. De asemenea, întâmpinăm favorabil deciziile adoptate de Consiliul de supraveghere al BCE, care sunt prezentate detaliat într-un comunicat de presă separat, publicat în prima parte a zilei.

În concordanță cu mandatul nostru, Consiliul guvernatorilor își exprimă hotărârea de a sprijini populația și firmele în contextul perturbărilor economice actuale și al incertitudinilor sporite. În consecință, am decis adoptarea unui pachet cuprinzător de măsuri de politică monetară. Alături de stimulul monetar substanțial deja existent, aceste măsuri vor sprijini condițiile de lichiditate și de finanțare pentru gospodăriile populației, firme și bănci și vor contribui la creditarea fără sincope a economiei reale.

În primul rând, am decis să efectuăm, temporar, operațiuni de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) suplimentare pentru a oferi măsuri imediate de sprijinire a furnizării de lichiditate în sistemul financiar al zonei euro. Deși nu observăm indicii semnificative privind manifestarea unor tensiuni pe piețele monetare sau existența unor deficite de lichiditate în sistemul bancar, aceste operațiuni vor asigura un mecanism de sprijin eficace, dacă va fi necesar. Operațiunile vor fi derulate prin intermediul unei proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală, aplicându-se o rată a dobânzii egală cu rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit. ORTL vor furniza lichiditate în condiții favorabile pentru a acoperi perioada până la operațiunea OTRTL III din iunie 2020.

În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să aplice, în perioada iunie 2020-iunie 2021, condiții mult mai favorabile tuturor operațiunilor OTRTL III în curs de desfășurare în perioada respectivă. Aceste operațiuni vor sprijini acordarea de credite bancare entităților afectate în cea mai mare măsură de răspândirea coronavirusului, îndeosebi întreprinderilor mici și mijlocii. Pe parcursul întregii perioade, rata dobânzii la aceste operațiuni OTRTL III va fi cu 25 puncte de bază inferioară ratei medii a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului. Pentru contrapartidele care își mențin nivelurile de creditare, rata aplicată acestor operațiuni va fi mai scăzută, putând coborî, în cursul perioadei care se va încheia în iunie 2021, cu 25 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit. De asemenea, volumul maxim total pe care contrapartidele vor avea dreptul să îl împrumute, de acum, în cadrul operațiunilor OTRTL III este majorat la 50% din stocul lor de împrumuturi eligibile valabil la data de 28 februarie 2019. În acest context, Consiliul guvernatorilor va mandata comitetele Eurosistemului să analizeze măsuri de relaxare a colateralului pentru a asigura că contrapartidele vor putea în continuare să valorifice pe deplin măsurile de sprijinire a finanțării.

În al treilea rând, am decis să adăugăm un pachet temporar de achiziții nete suplimentare de active, în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului, asigurând o contribuție puternică din partea programelor de achiziționare de titluri emise de sectorul privat. Alături de programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) existent, acesta va sprijini condițiile favorabile de finanțare pentru economia reală în perioade marcate de incertitudini sporite. Anticipăm în continuare derularea achizițiilor nete de active atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

În plus, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

De asemenea, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Mai multe detalii privind condițiile exacte ale noilor operațiuni vor fi publicate, în această după-amiază, în comunicate de presă specifice, începând cu ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Având în vedere evoluțiile actuale, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție implicațiile răspândirii coronavirusului pentru economie, inflația pe termen mediu și mecanismul de transmisie a politicii monetare. Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Cei mai recenți indicatori sugerează o deteriorare semnificativă a perspectivelor creșterii economice pe termen scurt. Perturbarea lanțurilor de aprovizionare constituie un obstacol pentru planurile de producție în sectorul prelucrător, iar măsurile necesare de restricționare împotriva răspândirii în continuare a coronavirusului afectează activitatea economică. Înainte de izbucnirea epidemiei, în trimestrul IV 2019 avansul PIB real în zona euro s-a moderat la 0,1% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,3% în trimestrul III. Această evoluție a reflectat cu precădere dinamica actuală modestă a sectorului prelucrător din zona euro și încetinirea ritmului de creștere a investițiilor. Dincolo de perturbările generate de coronavirus, se anticipează o redinamizare a creșterii economice în zona euro pe termen mediu, sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de orientarea politicii fiscale în zona euro și de reluarea estimată a activității economice globale.

Această evaluare se reflectă numai parțial în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2020, întrucât data-limită pentru transmiterea datelor precede răspândirea rapidă de ultimă oră a coronavirusului în zona euro. Proiecțiile relevă un ritm anual de creștere a PIB real de 0,8% în anul 2020, de 1,3% în 2021 și de 1,4% în 2022. Mai exact, proiecțiile anticipează o creștere foarte modestă în semestrul I 2020, urmată de o ameliorare în semestrul II. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2019, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens semnificativ descendent pentru 2020 și ușor descendent pentru 2021, pe seama posibilului impact economic al pandemiei de coronavirus.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este, în mod evident, înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia. Pe lângă riscurile identificate anterior legate de factori geopolitici, intensificarea protecționismului și vulnerabilitățile de pe piețele emergente, răspândirea coronavirusului reprezintă o sursă nouă și semnificativă de risc în sensul scăderii la adresa perspectivelor creșterii economice.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a redus la 1,2% în luna februarie 2020, față de 1,4% în ianuarie. Pe baza declinului pronunțat al cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca inflația totală să se reducă considerabil în lunile următoare. Indicatorii anticipațiilor privind inflația s-au redus, iar măsurile inflației de bază se mențin, în general, scăzute. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă au rămas, până în prezent, reziliente pe fondul înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, ritmul mai redus al creșterii economice întârzie transmiterea acestora la nivelul inflației. Pe termen mediu, creșterea ratelor inflației va fi susținută de măsurile noastre de politică monetară și de redresarea dinamicii activității economice în zona euro.

Această evaluare este reflectată numai parțial de proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2020, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 1,1% în 2020, 1,4% în 2021 și 1,6% în 2022. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2019, perspectivele inflației IAPC sunt, în linii mari, nerevizuite pe parcursul orizontului de proiecție. Implicațiile coronavirusului pentru inflație sunt caracterizate de un grad ridicat de incertitudine, întrucât presiunile în sensul scăderii asociate cu reducerea cererii pot fi anulate de presiunile în sensul creșterii legate de perturbările la nivelul ofertei. Scăderea pronunțată recentă a prețurilor petrolului prezintă riscuri semnificative în sensul scăderii la adresa perspectivelor privind inflația pe termen scurt.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 5,2% în luna ianuarie 2020, înregistrând o relativă moderare față de nivelul maxim consemnat recent. Creșterea masei monetare reflectă în continuare activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3, comparativ cu alte instrumente financiare. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Dinamica împrumuturilor acordate sectorului privat și-a continuat expansiunea. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației s-a intensificat ușor până la 3,7% în ianuarie 2020, față de 3,6% în decembrie 2019. Dinamica creditelor acordate societăților nefinanciare s-a menținut nemodificată la 3,2% în luna ianuarie, confirmând moderarea consemnată începând cu toamna anului 2019 și reflectând probabil reacția, de regulă, întârziată la încetinirea anterioară a economiei. Pe ansamblu, orientarea acomodativă a politicii monetare a BCE, inclusiv măsurile adoptate astăzi, vor proteja condițiile favorabile de creditare bancară și vor continua să sprijine accesul la finanțare, inclusiv pentru entitățile afectate în cea mai mare măsură de ramificațiile coronavirusului, îndeosebi întreprinderile mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la politicile fiscale, este acum necesară o orientare ambițioasă și coordonată a acestora, având în vedere deteriorarea perspectivelor și în scopul protejării împotriva materializării în continuare a riscurilor în sensul scăderii. Considerăm binevenite măsurile adoptate deja de mai multe autorități guvernamentale pentru a asigura resurse suficiente în sectorul sănătății și a furniza sprijin companiilor și angajaților afectați. Mai exact, măsuri precum furnizarea de garanții de credit sunt necesare în vederea completării și consolidării măsurilor de politică monetară adoptate astăzi. Întâmpinăm favorabil angajamentul autorităților guvernamentale din zona euro și al instituțiilor europene de a acționa imediat, ferm și concertat ca răspuns la repercusiunile răspândirii în continuare a coronavirusului.

Înainte de a vă sta la dispoziție pentru întrebări, am dori să ne exprimăm profunda recunoștință față de toți cei care își dedică timpul și depun eforturi pentru a salva vieți și a limita răspândirea coronavirusului.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media