Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 12 ta’ Marzu 2020

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Mill-aħħar laqgħa tal-Kunsill Governattiv f’Jannar, l-imxija tal-coronavirus (COVID-19) kienet xokk qawwi għall-prospetti tat-tkabbir tal-ekonomija globali u dik taż-żona tal-euro u dan żied il-volatilità tas-swieq. Anke jekk dan hu ta’ natura temporanja, xorta waħda se jkollu impatt sinifikanti fuq l-attività ekonomika. B’mod partikolari, se jnaqqas ir-ritmu tal-produzzjoni minħabba katini tal-provvista mfixkla u se jnaqqas id-domanda domestika u barranija, speċjalment minħabba l-impatt negattiv tal-miżuri meħtieġa biex tiġi limitata l-imxija. Barra dan, l-inċertezza li żdiedet ħafna taffettwa b’mod negattiv il-pjani ta’ nfiq u l-finanzjament tagħhom.

Il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet l-oħra kollha tal-politika qed jintalbu jaġixxu fil-waqt u b’mod preċiż biex jindirizzaw l-isfida tas-saħħa pubblika billi jillimitaw l-imxija tal-coronavirus u jtaffu l-impatt ekonomiku tagħha. B’mod partikolari, hi meħtieġa reazzjoni ambizzjuża u koordinata tal-politika fiskali biex issostni n-negozji u l-ħaddiema li jinsabu f’riskju. Il-Kunsill Governattiv jappoġġa bis-sħiħ l-impenn tal-gvernijiet taż-żona tal-euro u l-Istituzzjonijiet Ewropej għal azzjoni konġunta u koordinata b’reazzjoni għar-riperkussjonijiet tal-imxija tal-coronavirus. Aħna nilqgħu wkoll id-deċiżjonijiet li ħa l-Bord Superviżorju tal-BĊE, li huma elenkati fi stqarrija għall-istampa separata pubblikata aktar kmieni llum.

Skont il-mandat tagħna, il-Kunsill Governattiv hu determinat li jsostni lill-familji u lill-intrapriżi f’dan iż-żmien ta’ tfixkil ekonomiku u inċertezza kbira. Għalhekk, iddeċidejna fuq pakkett komprensiv ta’ miżuri tal-politika monetarja. Flimkien mal-istimolu sostanzjali tal-politika monetarja eżistenti, dawn il-miżuri se jsostnu l-kundizzjonijiet tal-likwidità u l-finanzjament għall-familji, in-negozji u l-banek u se jgħinu biex tinżamm provvista ta’ kreditu bla xkiel lill-ekonomija reali.

L-ewwel, iddeċidejna li, b’mod temporanju mmexxu operazzjonijiet addizzjonali ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (LTROs) biex nipprovdu sostenn ta’ likwidità immedjata lis-sistema finanzjarja taż-żona tal-euro. Għalkemm mhux qed naraw sinjali materjali ta’ tensjoni fis-swieq monetarji jew nuqqas ta’ likwidità fis-sistema bankarja, dawn l-operazzjonijiet se jipprovdu lqugħ effettiv f’każ ta’ ħtieġa. Se jsiru permezz ta’ proċedura ta’ sejħa b’rata fissa b’allokament sħiħ, b’rata tal-imgħax daqs ir-rata medja fuq il-faċilità tad-depożitu. L-LTROs se jipprovdu likwidità b’termini favorevoli biex ikopru l-perijodu sal-operazzjoni tat-TLTRO III f’Ġunju 2020.

It-tieni, Il-Kunsill Governattiv iddeċieda li japplika termini ħafna iżjed favorevoli tul il-perijodu minn Ġunju 2020 sa Ġunju 2021 għall-operazzjonijiet kollha tat-TLTRO III pendenti f’dak l-istess żmien. Dawn l-operazzjonijiet se jsostnu s-self bankarju lil dawk l-aktar affettwati mill-imxija tal-coronavirus, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Tul dan il-perijodu kollu, ir-rata tal-imgħax fuq dawn l-operazzjonijiet tat-TLTRO III se jkunu 25 punt bażi inqas mir-rata medja applikata fl-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema. Għal kontropartijiet li jżommu l-livelli tagħhom ta’ provvista ta’ kreditu, ir-rata applikata f’dawn l-operazzjonijiet se tkun iżjed baxxa, u tul il-perijodu li jintemm f’Ġunju 2021, jistgħu jitbaxxew sa 25 punt bażi inqas mir-rata medja tal-imgħax fuq il-faċilità tad-depożitu. Barra dan, l-ammont totali massimu li minn issa ’l quddiem il-kontropartijiet ikunu intitolati jissellfu f’operazzjonijiet tat-TLTRO III jogħla sa 50% tal-istokk ta’ self eliġibbli tagħhom fid-data tat-28 ta’ Frar 2019. F’dan il-kuntest, il-Kunsill Governattiv se jagħti mandat lill-kumitati tal-Eurosistama biex jinvestigaw miżuri ta’ faċilitazzjoni tal-kollateral biex jiġi żgurat li l-kontropartijiet jkunu jistgħu jibqgħu jużaw b’mod sħiħ is-sostenn tal-finanzjament tagħna.

It-Tielet, iddeċidejna li nipprovdu wkoll pakkett temporanju ta’ xiri nett addizzjonali ta’ assi ta’ €120 biljun sal-aħħar tas-sena, biex jiġi żgurat kontribut qawwi mill-programmi tax-xiri mis-settur privat. Flimkien mal-programm eżistenti ta’ xiri ta’ assi (APP), dan se jsostni kundizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament għall-ekonomija reali fi żminijiet ta’ inċertezza kbira. Aħna nibqgħu nistennew li x-xiri jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt tal-akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Barra dan, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jħalli r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Aħna nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2% fil-perijodu tat-tbassir tagħna, u li din il-konverġenza tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Biħsiebna nibqgħu nerġgħu ninvestu l-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju.

Aktar dettalji dwar it-termini preċiżi tal-operazzjonijiet il-ġodda tagħna se jiġu pubblikati fi stqarrijiet għall-istampa speċifiċi llum wara nofsinhar fit-15:30 CET.

Minħabba l-iżviluppi attwali, il-Kunsill Governattiv se jibqa’ jissorvelja mill-qrib l-implikazzjonijiet tal-imxija tal-coronavirus għall-ekonomija, għall-inflazzjoni fuq żmien medju u għat-trażmissjoni tal-politika monetarja tiegħu. Il-Kunsill Governattiv jibqa’ dejjem lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu, kif xieraq, biex jiżgura li l-inflazzjoni tersaq lejn l-għan tiegħu b’mod sostnut, skont l-impenn tiegħu għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. L-iżjed indikaturi reċenti jissuġġerixxu li l-prospetti tat-tkabbir fuq perijodu ta’ żmien qasir se jiħżienu. It-tfixkil fil-katini tal-provvista qed jillimitaw il-pjani tal-produzzjoni fis-settur tal-manifattura, waqt li miżuri meħtieġa għal-limitazzjoni tal-imxija tal-coronavirus qed jaffettwaw l-ekonomija b’mod negattiv. Qabel ma feġġ il-coronavirus, it-tkabbir reali trimestrali tal-PDG taż-żona tal-euro naqas għal 0.1% fir-raba trimestru tal-2019, wara tkabbir ta’ 0.3% fit-tielet trimestru. Dan hu rifless l-iżjed fid-dgħufija kontinwa fis-settur tal-manifattura taż-żona tal-euro u tkabbir tal-investiment aktar kajman. Lil hinn mit-tfixkil ġej mill-coronavirus, it-tkabbir taż-żona tal-euro mistenni jerġa’ jaqbad ritmu tajjeb fuq żmien medju, bl-appoġġ ta’ kundizzjonijiet favorevoli ta’ investiment, il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro u l-attività globali li mistennija terġa’ tirranka.

Din il-valutazzjoni hi riflessa parzjalment biss fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-BĊE ta’ Marzu 2020 għaż-żona tal-euro, billi d-data tal-għeluq għad-dejta tagħhom hi qabel l-imxija rapida l-iżjed reċenti tal-coronavirus lejn iż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta’ 0.8% fl-2020, 1.3% fl-2021 u 1.4% fl-2022. B’mod partikolari, it-tbassir jipprevedi tkabbir kajman ħafna fl-ewwel sitt xhur tal-2020, li warajh ikun hemm titjib fit-tieni sitt xhur tas-sena. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-Eurosistema ta’ Diċembru 2019, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta bi tnaqqis l-iżjed għall-2020 u kemxejn għall-2021, minħabba l-impatt ekonomiku potenzjali tal-coronavirus.

Ir-riskji għall-prospetti tat-tkabbir fiż-żona tal-euro qed jindikaw xejra ċara ta’ tnaqqis. Flimkien mar-riskji identifikati qabel fir-rigward ta’ fatturi ġeopolitiċi, il-protezzjoniżmu li qed jiżdied u l-vulnerabbiltajiet fis-swieq il-ġodda, l-imxija tal-coronavirus qed iżżid sors ġdid u sostanzjali ta’ riskju ta’ tnaqqis fil-prospetti tat-tkabbir.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro naqset għal 1.2% fi Frar 2020, wara li kienet 1.4% f’Jannar. Abbażi tat-tnaqqis qawwi fil-prezzijiet attwali u tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x’aktarx li tonqos b’mod konsiderevoli fix-xhur li ġejjin. L-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni naqsu u l-miżuri tal-inflazzjoni bażi għadhom ġeneralment kajmana. Waqt li l-pressjonijiet tal-ispiża tax-xogħol s’issa għadhom kapaċi jirreżistu l-kriżijiet fil-preżenza ta’ swieq tax-xogħol aktar stretti, ir-ritmu tat-tkabbir aktar dgħajjef qed idewwem it-trażmissjoni tagħhom għall-inflazzjoni. Fuq żmien medju, iż-żieda fl-inflazzjoni se tkun sostnuta mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna u tal-irkupru fid-dinamika tat-tkabbir fiż-żona tal-euro.

Din il-valutazzjoni hi riflessa parzjalment biss fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-BĊE ta’ Marzu 2020 għaż-żona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.1% fl-2020, 1.4% fl-2021 u 1.6% fl-2022. Meta jitqabblu mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2019 tal-istaff tal-Eurosistema, il-prospetti għall-inflazzjoni HICP għadhom ġeneralment l-istess fuq il-perijodu tat-tbassir. L-implikazzjonijiet tal-coronavirus għall-inflazzjoni għadhom inċerti ħafna, billi t-tnaqqis fil-pressjonijiet relatati ma’ domanda aktar dgħajfa jistgħu jitpattew minn pressjonijiet ta’ żieda minħabba t-tfixkil fil-provvista. It-tnaqqis qawwi reċenti fil-prezzijiet taż-żejt iġib miegħu riskji sinifikanti għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien qasir.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) kien ta’ 5.2% f’Jannar 2020 jiġifieri naqas xi ftit mill-quċċata li kien laħaq dan l-aħħar. It-tkabbir monetarju għadu’ jirriflettu l-ħolqien kontinwu ta’ kreditu bankarju għas-settur privat u spejjeż baxxi ta’ opportunità biex wieħed iżomm M3 meta mqabbel ma’ strumenti finanzjarji oħra. L-aggregat monetarju ristrett M1 għadu l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’.

Is-self lis-settur privat baqa’ jiżdied. Ir-rata annwali ta’ tkabbir tas-self lill-familji żdiedet xi ftit għal 3.7% f’Jannar 2020, wara li kienet 3.6% f’Diċembru 2019. Ir-rata tat-tkabbir annwali fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji baqgħet kif kienet f’livell ta’ 3.2% f’Jannar, u dan jikkonferma t-tnaqqis li deher mill-ħarifa 2019 u x’aktarx jirrifletti r-reazzjoni tipika mdewma għad-dgħufija tal-imgħoddi fl-ekonomija. B’mod ġenerali, il-pożizzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tagħna, inklużi l-miżuri li ħadna llum, se tiżgura l-kundizzjonijiet favorevoli tas-self bankarju u se tibqa’ ssostni l-aċċess għall-finanzjament, inkluż għal dawk affettwati mill-implikazzjonijiet kumplessi tal-coronavirus u, b’mod partikolari, għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Fil-qosor, kontroverifika tal-eżitu tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Dwar il-politika fiskali, issa hi meħtieġa pożizzjoni fiskali ambizzjuża u koordinata fid-dawl tal-prospett imdgħajjef u biex tissalvagwardja kontra aktar materjalizzazzjoni tar-riskji ta’ tnaqqis. Nilqgħu l-miżuri li diġà ttieħdu minn ħafna gvernijiet biex jiżguraw riżorsi suffiċjenti għas-settur tas-saħħa u biex jipprovdu appoġġ lill-kumpaniji u l-impjegati affettwati. B’mod partikolari, miżuri bħalma huma dawk tal-provvista ta’ garanziji tal-kreditu huma meħtieġa biex jikkomplementaw u jsaħħu l-miżuri tal-politika monetarja meħuda llum. Nilqgħu l-impenn tal-gvernijiet taż-żona tal-euro u tal-Istituzzjonijiet Ewropej li jaġixxu issa, bil-qawwa u flimkien b’reazzjoni għar-riperkussjonijiet tal-imxija ulterjuri tal-coronavirus.

Qabel ma nisimgħu l-mistoqsijiet tagħkom, nixtiequ nesprimu l-gratitudni profonda tagħna lil dawk kollha li qed jiddedikaw il-ħin u l-isforzi tagħhom biex isalvaw il-ħajja u jillimitaw l-imxija tal-coronavirus.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja