Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 26 aprilie 2018

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii septembrie 2018 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Eurosistemul va continua să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar. Aceasta va contribui atât la asigurarea unor condiții de lichiditate favorabile, cât și la o orientare adecvată a politicii monetare.

După mai multe trimestre în care s-a înregistrat o creștere peste așteptări, datele ulterioare ședinței noastre de la începutul lunii martie indică o relativă moderare, dar rămân în concordanță cu o expansiune economică robustă și generalizată în zona euro. Dinamica susținută a economiei zonei euro continuă să ne sprijine încrederea în convergența inflației către obiectivul nostru privind această variabilă, respectiv către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Totodată, măsurile inflației de bază se mențin la niveluri scăzute și încă nu prezintă indicii convingătoare privind o tendință susținută de creștere. În acest context, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze evoluțiile cursului de schimb și alte condiții financiare cu privire la posibilele implicații ale acestora asupra perspectivelor inflației. În ansamblu, rămâne necesar un stimul monetar amplu pentru acumularea în continuare de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin monetar continuu este asigurat de achizițiile nete de active, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile în curs și cele care urmează să fie efectuate, precum și de semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2017, PIB real a înregistrat o creștere de 0,7% față de intervalul precedent, după un avans similar în trimestrul anterior, ceea ce a condus la un ritm mediu anual de 2,4% în anul 2017, cel mai ridicat nivel consemnat după 2007. Cei mai recenți indicatori economici sugerează o relativă moderare a dinamicii economiei de la începutul anului. Aceasta poate reflecta parțial un recul al ritmului ridicat de creștere înregistrat la sfârșitul anului trecut, dar și acțiunea unor factori temporari. Cu toate acestea, în ansamblu, se anticipează menținerea unei creșteri economice robuste și generalizate. Măsurile noastre de politică monetară, care au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare, ar trebui să sprijine în continuare cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă, care, la rândul ei, reflectă parțial reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de sporirea avuției populației. Investițiile corporative continuă să se consolideze pe seama condițiilor foarte favorabile de finanțare, a ameliorării rentabilității companiilor și a cererii robuste. Investițiile în obiective rezidențiale consemnează în continuare o îmbunătățire. În plus, expansiunea globală generalizată impulsionează exporturile zonei euro.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se menține, în linii mari, echilibrată. Totuși, riscurile legate de factori globali, inclusiv amenințarea reprezentată de intensificarea protecționismului, au devenit mai pronunțate.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a majorat la 1,3% în luna martie 2018, față de 1,1% în februarie. Această evoluție a reflectat, în principal, creșterea prețurilor alimentelor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca ratele anuale ale inflației totale să fluctueze în jurul nivelului de 1,5% până la finele anului. Măsurile inflației de bază se mențin, în ansamblu, la niveluri scăzute. Privind în perspectivă, se anticipează o creștere graduală a acestora pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,2% în februarie 2018, nivel ușor inferior intervalului îngust consemnat de la jumătatea anului 2015. Creșterea M3 continuă să reflecte impactul măsurilor de politică monetară ale BCE și costul de oportunitate scăzut aferent deținerii celor mai lichide depozite. În consecință, agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg, continuându-și expansiunea într-un ritm anual robust.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 3,1% în luna februarie 2018, față de 3,4% în ianuarie 2018 și 3,1% în decembrie 2017, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut nemodificată la 2,9%. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul I 2018 indică faptul că dinamica împrumuturilor continuă să fie susținută de majorarea cererii la nivelul tuturor categoriilor de credite și de relaxarea în continuare a ansamblului condițiilor de creditare bancară pentru împrumuturile acordate întreprinderilor și cele acordate pentru achiziția de locuințe.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea unui grad amplu de acomodare monetară în vederea asigurării revenirii susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Pe fondul unei implementări în ansamblu limitate a recomandărilor specifice fiecărei țări din anul 2017, sunt necesare eforturi mai ample în direcția reformelor în țările din zona euro. Cu privire la politicile fiscale, continuarea expansiunii generalizate necesită refacerea amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică se menține la niveluri ridicate. Intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media