Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 9 martie 2017

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm faptul că vom continua să efectuăm achiziții în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul acestei luni și că, începând cu luna aprilie 2017, se intenționează continuarea achizițiilor nete de active într-un ritm lunar de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete vor fi efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Măsurile noastre de politică monetară au continuat să mențină condițiile de finanțare foarte favorabile care sunt necesare pentru asigurarea unei convergențe susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Transmiterea în continuare a acestora la nivelul condițiilor de creditare pentru firme și populație facilitează activitatea de creditare și sprijină redresarea tot mai robustă a economiei zonei euro. Indicatorii privind încrederea sugerează o posibilă dinamizare a redresării ciclice a economiei. Inflația totală a consemnat din nou o majorare, îndeosebi pe seama creșterii dinamicii prețurilor produselor energetice și ale alimentelor. Cu toate acestea, presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază se mențin scăzute. Consiliul guvernatorilor va continua să facă abstracție de variațiile inflației IAPC în cazul în care acestea sunt considerate temporare și lipsite de implicații pentru perspectivele pe termen mediu ale stabilității prețurilor.

Un grad foarte substanțial de acomodare monetară este încă necesar pentru acumularea de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea inflației totale pe termen mediu. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2016, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,4% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere similar în trimestrul III 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, ne sporesc încrederea cu privire la faptul că expansiunea economică actuală se va consolida și se va generaliza în continuare. Transmisia măsurilor noastre de politică monetară sprijină cererea internă și facilitează procesul actual de reducere a gradului de îndatorare. Redresarea investițiilor continuă să fie stimulată de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. De asemenea, creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele structurale anterioare, are un impact pozitiv asupra veniturilor disponibile reale ale populației, reprezentând astfel un factor de susținere a consumului privat. Totodată, există indicii privind o redresare globală relativ mai puternică și o dinamizare a comerțului la nivel mondial. Totuși, potrivit anticipațiilor, creșterea economică în zona euro va fi afectată de ritmul lent de implementare a reformelor structurale și de ajustările bilanțiere necesare încă în unele sectoare.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2017, care anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,8% în 2017, 1,7% în 2018 și 1,6% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2016, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ușor ascendent pentru anii 2017 și 2018. Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro au devenit mai puțin pronunțate, dar se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia și se referă predominant la factori globali.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro a continuat să crească la 2,0% în luna februarie, de la 1,8% în ianuarie 2017 și 1,1% în decembrie 2016. Această evoluție a reflectat, în principal, accelerarea puternică a dinamicii anuale a prețurilor produselor energetice și ale alimentelor neprocesate, neexistând încă indicii ale unei tendințe convingătoare de creștere a inflației de bază. Este probabilă menținerea inflației totale la niveluri apropiate de 2% în lunile următoare, reflectând în mare parte evoluția variației anuale a prețurilor produselor energetice. Cu toate acestea, măsurile inflației de bază au înregistrat în continuare valori scăzute și se anticipează doar o creștere graduală a acestora pe termen mediu, susținute de măsurile de politică monetară, de continuarea anticipată a redresării economice și, implicit, de diminuarea progresivă a deficitului de cerere.

Acest tipar este reflectat și de proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2017, care preconizează o rată anuală a inflației IAPC de 1,7% în 2017, 1,6% în 2018 și 1,7% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2016, perspectivele inflației IAPC au fost revizuite în sens semnificativ ascendent pentru anul 2017 și în sens ușor ascendent pentru anul 2018, menținându-se nemodificate pentru 2019. Proiecțiile experților depind de implementarea integrală a tuturor măsurilor noastre de politică monetară.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,9% în ianuarie 2017, față de 5,0% în decembrie 2016. La fel ca în lunile precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 8,4% în luna ianuarie 2017, față de 8,8% în decembrie 2016.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 2,3% în luna ianuarie 2017, nivel identic celui din luna precedentă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației a fost de 2,2% în ianuarie 2017, față de 2,0% în decembrie 2016. Deși evoluțiile creditului bancar continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, riscul de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar, efectele măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 sprijină semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație și, implicit, fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru a asigura revenirea susținută, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială la consolidarea creșterii economice din partea politicilor din alte domenii. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, a reducerii șomajului structural și a stimulării creșterii PIB potențial. În contextul implementării, în ansamblu, limitate a recomandărilor specifice fiecărei țări în anul 2016, sunt necesare eforturi mai mari în direcția reformelor în toate țările din zona euro în 2017. Cu privire la politicile fiscale, toate țările ar trebui să intensifice eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne fundamentală pentru asigurarea încrederii în cadrul de guvernanță al UE.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media