Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες θα ανέρχονται στο εξής σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Οι καθαρές αγορές θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την επανεπένδυση ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) κατά τη λήξη τους.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει συνεχίζουν να συμβάλλουν στη διατήρηση των πολύ ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής προσαρμογή των ρυθμών πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Εισερχόμενα στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα μετά τη συνεδρίασή μας στις αρχές Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι η κυκλική ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ γίνεται ολοένα πιο σταθερή και ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει περαιτέρω. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες και δεν παρουσιάζουν ακόμη πειστικές ενδείξεις ανοδικής τάσης. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα του μετρούμενου πληθωρισμού υπογραμμίζει την ανάγκη να μην στεκόμαστε σε παροδικές εξελίξεις στον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ), οι οποίες δεν επηρεάζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο διευκολυντικός, σε πολύ σημαντικό βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι αναγκαίος για τη συσσώρευση πιέσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό οι οποίες θα στηρίξουν τον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Εάν οι προοπτικές γίνουν λιγότερο ευνοϊκές, ή αν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, είμαστε σε ετοιμότητα να αυξήσουμε το μέγεθος ή/και τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση το δ' τρίμηνο του 2016, ακολουθώντας ρυθμό αύξησης 0,4% το γ' τρίμηνο. Τα εισερχόμενα στοιχεία, κυρίως τα αποτελέσματα ερευνών, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι η εξελισσόμενη οικονομική επέκταση θα συνεχίσει να εντείνεται και να διευρύνεται. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει στηρίζει την εγχώρια ζήτηση και διευκολύνει τη συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης. Η ανάκαμψη των επενδύσεων εξακολουθεί να ωφελείται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τα οφέλη για την απασχόληση, τα οποία ενισχύονται επίσης από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, παρέχουν στήριξη στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στην ιδιωτική κατανάλωση. Επιπλέον, οι ενδείξεις μιας ισχυρότερης παγκόσμιας ανάκαμψης και η άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου υποδηλώνουν ότι η εξωτερική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να ενδυναμώνει ολοένα περισσότερο τη γενικότερη ανθεκτικότητα της οικονομικής επέκτασης στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τον βραδύ ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στις αγορές προϊόντων, και από τις εναπομένουσες ανάγκες προσαρμογής των ισολογισμών σε ορισμένους τομείς. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ, ενώ διαμορφώνονται προς μια πιο ισορροπημένη σύνθεση, παραμένουν καθοδικοί και σχετίζονται κυρίως με παγκόσμιους παράγοντες.

Ο μετρούμενος πληθωρισμός σημειώνει ανάκαμψη από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2016, σε μεγάλο βαθμό λόγω των υψηλότερων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας. Αφού ανήλθε σε 2,0% τον Φεβρουάριο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,5% τον Μάρτιο. Αυτό αντανακλά κυρίως τον χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας και των τιμών των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, αλλά και μια υποχώρηση του πληθωρισμού των τιμών των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να αυξηθεί τον Απρίλιο και στη συνέχεια να κυμανθεί γύρω από τα σημερινά επίπεδα έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, καθώς οι αχρησιμοποίητοι πόροι εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσμενώς τη διαμόρφωση των εγχώριων τιμών και μισθών, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή μόνο άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, την αναμενόμενη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης και την αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,7% τον Φεβρουάριο του 2017, έπειτα από 4,8% τον Ιανουάριο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 8,4% τον Φεβρουάριο του 2017, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία είχε παρατηρηθεί από τις αρχές του 2014 και εξής συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε σε 2,0% τον Φεβρουάριο του 2017, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός σε 2,3% τον Φεβρουάριο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2017, η καθαρή ζήτηση δανείων αυξήθηκε και οι όροι τραπεζικών χορηγήσεων σημείωσαν περαιτέρω χαλάρωση σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και εξής εξακολουθεί να παρέχει σημαντική στήριξη όσον αφορά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν συνεχή διευκολυντικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η πολύ πιο αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου