Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 27 aprilie 2017

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în noul ritm lunar de 60 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete vor fi efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Măsurile noastre de politică monetară au continuat să mențină condițiile de finanțare foarte favorabile care sunt necesare pentru asigurarea unei convergențe susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Datele ulterioare ședinței noastre de la începutul lunii martie confirmă faptul că redresarea ciclică a economiei zonei euro devine tot mai solidă, iar riscurile în sensul unui nivel mai redus al acesteia s-au diminuat în continuare. În același timp, presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază se mențin scăzute și încă nu prezintă o tendință convingătoare de creștere. De asemenea, volatilitatea actuală a inflației totale evidențiază necesitatea de a face abstracție de evoluțiile temporare ale inflației IAPC, care sunt lipsite de implicații pentru perspectivele pe termen mediu ale stabilității prețurilor.

Un grad foarte substanțial de acomodare monetară este încă necesar pentru acumularea de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea inflației totale pe termen mediu. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2016, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,5% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,4% în trimestrul III 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, ne întăresc încrederea cu privire la faptul că expansiunea economică actuală se va consolida și se va generaliza în continuare. Transmisia măsurilor noastre de politică monetară sprijină cererea internă și facilitează procesul actual de reducere a gradului de îndatorare. Redresarea investițiilor continuă să beneficieze de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. Creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, susține veniturile disponibile reale și consumul privat. De asemenea, indiciile privind o redresare globală mai puternică și o dinamizare a comerțului la nivel mondial sugerează că cererea externă ar trebui să contribuie tot mai mult la reziliența generală a expansiunii economice în zona euro. Totuși, creșterea economică este în continuare afectată de ritmul lent de implementare a reformelor structurale, îndeosebi pe piața bunurilor și serviciilor, și de ajustările bilanțiere necesare încă în unele sectoare. În pofida unei evoluții în direcția unei configurații mai echilibrate, balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este încă înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia și se referă predominant la factori globali.

Inflația totală s-a redresat de la nivelurile foarte scăzute înregistrate în anul 2016, în mare parte pe seama majorărilor mai pronunțate ale prețurilor produselor energetice. După ce a atins 2,0% în luna februarie 2017, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,5% în luna martie. Aceasta a reflectat în principal dinamica mai scăzută a prețurilor produselor energetice și ale alimentelor neprocesate, dar și declinul dinamicii prețurilor serviciilor. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă majorarea inflației totale în luna aprilie și, ulterior, fluctuarea acesteia în jurul nivelurilor actuale până la sfârșitul anului în curs. Cu toate acestea, întrucât resursele neutilizate afectează încă procesul intern de formare a salariilor și a prețurilor, măsurile inflației de bază s-au menținut scăzute și se anticipează doar o creștere graduală a acestora pe termen mediu, susținute de măsurile de politică monetară, de continuarea anticipată a redresării economice și, implicit, de diminuarea progresivă a deficitului de cerere.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,7% în februarie 2017, față de 4,8% în ianuarie. Similar lunilor precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 8,4% în luna februarie 2017, nivel nemodificat față de cel consemnat în intervalul anterior.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a redus la 2,0% în luna februarie 2017, față de 2,3% în luna precedentă, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut, în linii mari, stabilă la 2,3% în februarie. Totodată, sondajul privind creditul bancar în zona euro pentru trimestrul I 2017 indică o creștere a cererii nete de credite, precum și relaxarea în continuare a condițiilor de creditare bancară la nivelul tuturor categoriilor de credite. Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru a asigura revenirea susținută, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială la consolidarea creșterii economice din partea politicilor din alte domenii. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, a reducerii șomajului structural și a stimulării productivității și a creșterii PIB potențial. Cu privire la politicile fiscale, toate țările ar trebui să intensifice eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne fundamentală pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media