European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 martie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 990 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 624 −162
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 501 3
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 123 −166
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 067 −532
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 149 −207
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 149 −207
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 221 760 −432
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 821 −402
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 220 935 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 −30
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 532 −6 652
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 115 988 −5 022
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 937 643 −5 213
  7.2 Alte titluri de valoare 178 345 192
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 0
9 Alte active 314 147 4 418
Total active 7 830 796 −8 589
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 980 217
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 310 499 25 157
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 170 723 −1 297
  2.2 Facilitatea de depozit 4 138 480 26 467
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 296 −13
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 073 7 533
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 455 797 −40 337
  5.1 Administrație publică 361 567 −40 983
  5.2 Alte pasive 94 230 646
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 280 696 1 882
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 320 −504
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 583 −555
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 583 −555
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 284 602 −6 340
11 Conturi de reevaluare 589 140 0
12 Capital și rezerve 120 747 4 358
Total pasive 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023