European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. března 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 990 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 624 −162
  2.1 Pohledávky za MMF 230 501 3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 123 −166
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 067 −532
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 149 −207
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 149 −207
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 221 760 −432
  5.1 Hlavní refinanční operace 821 −402
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 220 935 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −30
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 532 −6 652
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 115 988 −5 022
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 937 643 −5 213
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 345 192
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 0
9 Ostatní aktiva 314 147 4 418
Aktiva celkem 7 830 796 −8 589
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 980 217
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 310 499 25 157
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 170 723 −1 297
  2.2 Vkladová facilita 4 138 480 26 467
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 296 −13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 073 7 533
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 455 797 −40 337
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 361 567 −40 983
  5.2 Ostatní závazky 94 230 646
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 280 696 1 882
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 320 −504
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 583 −555
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 583 −555
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 284 602 −6 340
11 Účty přecenění 589 140 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 747 4 358
Pasiva celkem 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023