Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 aprilie 2017

11 aprilie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 aprilie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 4,6 miliarde EUR, până la 280,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

6 aprilie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

4 525 de milioane USD

45 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,7 miliarde EUR, până la 305 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4,8 miliarde EUR, până la 1 119,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au scăzut cu 25 de miliarde EUR, până la 153,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a restrâns cu 5,9 miliarde EUR, până la 194,3 miliarde EUR. Miercuri, 5 aprilie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 14,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 13,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 588,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 584 de miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,2 miliarde EUR, până la 1 906,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 7 aprilie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

9,5 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

6,0 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

214,7 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-0,9 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,3 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

77,9 miliarde EUR

+2,4 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 474,3 miliarde EUR

+16,7 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

99,6 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 84,4 miliarde EUR, până la 1 132,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 189 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 065 −289
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 663 113
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 245 402 −402
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 576 −2 295
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 569 −1 634
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 569 −1 634
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 782 487 −1 737
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 13 171 −1 584
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 769 185 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 131 −154
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 81 387 11 613
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 211 330 18 492
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 906 327 19 203
  7.2 Alte titluri 305 003 −711
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 237 379 −8 526
Total active 4 116 353 15 623
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 119 229 4 775
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 721 125 88 601
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 132 890 84 392
  2.2 Facilitatea de depozit 588 226 4 212
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 9 −3
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 13 718 −1 424
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 279 234 −25 575
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 153 912 −24 982
  5.2 Alte angajamente 125 322 −593
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 168 478 −50 296
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 899 856
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 586 1 194
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 586 1 194
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 226 631 −2 789
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 101 374 283
Total pasive 4 116 353 15 623

Contacte media