Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. október 9.

2009. október 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. október 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én életbe lépett központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 4,1 milliárd euróval csökkent, 179 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. október 7. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 9,9 milliárd CHF 10 milliárd CHF
2009. október 8. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 34,1 milliárd USD 31,1 milliárd USD
2009. október 8. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,1 milliárd USD -
2009. október 8. 91 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 305,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval nőtt, 772,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,4 milliárd euróval csökkent, 138,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 33,9 milliárd euróval csökkent, 549,8 milliárd euróra. 2009. október 7-én, szerdán lejárt egy 66,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 62,6 milliárd euro értékben. 2009. október 8-án, csütörtökön lejárt egy 3 milliárd euro összegű, három havi, azaz hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 1,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 36,1 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet futamideje is lejárt, és újabb műveletet számoltak el 2,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 144,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 150,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. október 9-ével végződő héten 1,8 milliárd euróval, 17,4 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,8 milliárd euróval 176,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 167 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 681 −718
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 857 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 824 −718
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 48 937 −3 387
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 418 277
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 418 277
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 694 579 −39 745
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 62 620 −4 147
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 631 850 −35 590
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 85 −7
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 25 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 969 −706
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 322 880 2 124
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 17 353 1 774
7.2 Egyéb értékpapírok 305 527 350
8 Euróban denominált államadósság 36 204 0
9 Egyéb eszközök 228 907 333
Eszközök összesen 1 802 742 −41 825
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 772 263 1 317
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 321 317 −47 590
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 176 524 −41 784
2.2 Betéti rendelkezésre állás 144 784 −5 813
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 169 10
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 328 578
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 138 427 −2 409
5.2 Egyéb kötelezettségek 13 901 2 988
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 874 2 534
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 551 686
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 133 −708
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 133 −708
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 148 991 1 346
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 957 0
Források összesen 1 802 742 −41 825

Médiakapcsolatok