Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.10.2009

13.10.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.10.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,1 miljardilla eurolla 179 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.10.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 9,9 miljardia Sveitsin frangia 10 miljardia Sveitsin frangia
8.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 34,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 31,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria
8.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
8.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (91 päivää) - 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 305,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 772,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,4 miljardilla eurolla 138,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 33,9 miljardilla eurolla 549,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.10.2009 erääntyi 66,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 62,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 8.10.2009 erääntyi 3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 1,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 36,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 2,4 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 144,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 150,6 miljardia euroa).

Perjantaina 9.10.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 17,4 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 41,8 miljardilla eurolla 176,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 167 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 681 −718
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 857 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 824 −718
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 48 937 −3 387
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 418 277
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 418 277
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 694 579 −39 745
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 62 620 −4 147
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 631 850 −35 590
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 85 −7
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 25 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 969 −706
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 322 880 2 124
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 17 353 1 774
7.2 Muut arvopaperit 305 527 350
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 204 0
9 Muut saamiset 228 907 333
Vastaavaa yhteensä 1 802 742 −41 825
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 772 263 1 317
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 321 317 −47 590
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 524 −41 784
2.2 Talletusmahdollisuus 144 784 −5 813
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 169 10
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 328 578
5.1 Julkisyhteisöt 138 427 −2 409
5.2 Muut 13 901 2 988
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 874 2 534
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 551 686
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 133 −708
8.1 Talletukset ja muut velat 8 133 −708
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 148 991 1 346
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 957 0
Vastattavaa yhteensä 1 802 742 −41 825

Yhteyshenkilöt