Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. oktoober 2009

13. oktoober 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. oktoobril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 4,1 miljardi euro võrra 179 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. oktoober 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 9,9 miljardit Šveitsi franki 10 miljardit Šveitsi franki
8. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 34,1 miljardit USA dollarit 31,1 miljardit USA dollarit
8. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 3,1 miljardit USA dollarit -
8. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 91 päeva - 1 miljard USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 305,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 772,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,4 miljardi euro võrra 138,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 33,9 miljardi euro võrra 549,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. oktoobril 2009 möödus 66,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 62,6 miljardit eurot. Neljapäeval, 8. oktoobril 2009 möödus 3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 36,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 144,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 150,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

9. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,8 miljardi euro võrra 17,4 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,8 miljardi euro võrra 176,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 167 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 681 −718
2.1 Nõuded RVFle 62 857 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 824 −718
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 48 937 −3 387
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 418 277
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 418 277
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 694 579 −39 745
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 62 620 −4 147
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 631 850 −35 590
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 85 −7
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 25 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 969 −706
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 322 880 2 124
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 17 353 1 774
7.2 Muud väärtpaberid 305 527 350
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 204 0
9 Muud varad 228 907 333
Varad kokku 1 802 742 −41 825
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 772 263 1 317
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 321 317 −47 590
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 176 524 −41 784
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 144 784 −5 813
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 169 10
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 328 578
5.1 Valitsussektor 138 427 −2 409
5.2 Muud kohustused 13 901 2 988
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 874 2 534
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 551 686
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 133 −708
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 133 −708
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 148 991 1 346
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 957 0
Kohustused kokku 1 802 742 −41 825

Kontaktandmed