Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. srpnu 2007

21. srpna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. srpna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 26 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,4 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 2,6 mld. EUR na 91,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,2 mld. EUR na 641,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,4 mld. EUR na 41,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 43,7 mld. EUR na 459,8 mld. EUR. Ve středu 15. srpna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 292,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 310 mld. EUR. V pondělí 13. srpna 2007 byla splatná operace jemného doladění v hodnotě 61,1 mld. EUR

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během minulého týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (na rozdíl od 0,1 mld. EUR uložených v předchozím týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 46,4 mld. EUR na 210,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 041 −26
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 501 −661
2.1 Pohledávky za MMF 9 687 −28
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 814 −633
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 541 882
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 438 250
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 438 250
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 460 010 −43 543
5.1 Hlavní refinanční operace 310 001 17 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −61 050
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 804 −201
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 91 606 −2 562
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 0
9 Ostatní aktiva 247 614 466
Aktiva celkem 1 207 703 −45 395
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 641 910 −2 180
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 210 527 −46 242
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 210 273 −46 402
2.2 Vkladová facilita 254 160
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 189 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 737 4 330
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 41 090 4 449
5.2 Ostatní závazky 7 647 −119
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 107 23
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 133 −1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 232 −180
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 232 −180
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 77 524 −1 650
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 817 503
Pasiva celkem 1 207 703 −45 395