Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. augusztus 17.

2007. augusztus 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. augusztus 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 26 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 145,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,6 milliárd euróval csökkent, 91,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval csökkent, 641,9  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,4 milliárd euróval nőtt, 41,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 43,7 milliárd euróval csökkent, 459,8 milliárd euróra. 2007. augusztus 15-én, szerdán lejárt egy 292,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 310 milliárd euro értékben. 2007. augusztus 13-án, hétfőn 61,1 milliárd euro értékű finomhangoló művelet futamideje járt le.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 46,4 milliárd euróval csökkent, 210,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 041 −26
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 501 −661
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 687 −28
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 814 −633
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 541 882
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 438 250
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 438 250
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 460 010 −43 543
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 310 001 17 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −61 050
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 804 −201
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 91 606 −2 562
8 Euróban denominált államadósság 37 148 0
9 Egyéb eszközök 247 614 466
Eszközök összesen 1 207 703 −45 395
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 641 910 −2 180
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 210 527 −46 242
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 210 273 −46 402
2.2 Betéti rendelkezésre állás 254 160
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 189 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 737 4 330
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 41 090 4 449
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 647 −119
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 107 23
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 133 −1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 232 −180
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 232 −180
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 77 524 −1 650
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 817 503
Források összesen 1 207 703 −45 395
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok