Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugpjūčio 17 d.

2007 m. rugpjūčio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugpjūčio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 26 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 145,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 91,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 641,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 41,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,7 mlrd. eurų – iki 459,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugpjūčio 15 d., baigėsi 292,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 310 mlrd. eurų vertės operacija. Pirmadienį, 2007 m. rugpjūčio 13 d., baigėsi 61,1 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,4 mlrd. eurų – iki 210,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 041 −26
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 501 −661
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 687 −28
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 814 −633
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 541 882
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 438 250
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 438 250
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 460 010 −43 543
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 310 001 17 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −61 050
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 804 −201
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 91 606 −2 562
8 Valdžios skola eurais 37 148 0
9 Kitas turtas 247 614 466
Visas turtas 1 207 703 −45 395
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 641 910 −2 180
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 210 527 −46 242
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 210 273 −46 402
2.2 Indėlių galimybė 254 160
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 737 4 330
5.1 Valdžiai 41 090 4 449
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 647 −119
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 107 23
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 133 −1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 232 −180
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 232 −180
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 77 524 −1 650
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 817 503
Visi įsipareigojimai 1 207 703 −45 395