Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.8.2007

21.8.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.8.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 26 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 145,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 2,6 miljardilla eurolla 91,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,2 miljardilla eurolla 641,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,4 miljardilla eurolla 41,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 43,7 miljardilla eurolla 459,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.8.2007 erääntyi 292,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 310 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Maanantaina 13.8.2007 erääntyi 61,1 miljardin euron hienosäätöoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 46,4 miljardilla eurolla 210,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 041 −26
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 501 −661
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 687 −28
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 814 −633
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 541 882
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 438 250
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 438 250
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 460 010 −43 543
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 310 001 17 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −61 050
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 804 −201
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 91 606 −2 562
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 0
9 Muut saamiset 247 614 466
Vastaavaa yhteensä 1 207 703 −45 395
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 641 910 −2 180
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 210 527 −46 242
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 210 273 −46 402
2.2 Talletusmahdollisuus 254 160
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 189 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 737 4 330
5.1 Julkisyhteisöt 41 090 4 449
5.2 Muut 7 647 −119
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 107 23
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 133 −1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 232 −180
8.1 Talletukset ja muut velat 18 232 −180
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 77 524 −1 650
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 817 503
Vastattavaa yhteensä 1 207 703 −45 395
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle