Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. august 2007

21. august 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. augustil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 26 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 145,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 2,6 miljardi euro võrra 91,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 641,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 4,4 miljardi euro võrra 41,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 43,7 miljardi euro võrra 459,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. augustil 2007 möödus 292,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 310 miljardit eurot. Esmaspäeval, 13. augustil 2007 möödus 61,1 miljardi euro suuruse peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 46,4 miljardi euro võrra 210,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 041 −26
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 501 −661
2.1 Nõuded RVFle 9 687 −28
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 814 −633
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 541 882
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 438 250
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 438 250
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 460 010 −43 543
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 310 001 17 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −61 050
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 804 −201
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 91 606 −2 562
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 0
9 Muud varad 247 614 466
Varad kokku 1 207 703 −45 395
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 641 910 −2 180
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 210 527 −46 242
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 210 273 −46 402
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 254 160
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 189 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 737 4 330
5.1 Valitsussektor 41 090 4 449
5.2 Muud kohustused 7 647 −119
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 107 23
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 133 −1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 232 −180
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 232 −180
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 77 524 −1 650
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 817 503
Kohustused kokku 1 207 703 −45 395