Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 august 2007

21 august 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 august 2007, scăderea de 26 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la valoarea de 145,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 2,6 miliarde EUR până la 91,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2,2 miliarde EUR, până la nivelul de 641,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 4,4 miliarde EUR, până la 41,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 43,7 miliarde EUR, până la 459,8 miliarde EUR. Miercuri, 15 august 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 292,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 310 miliarde EUR a fost decontată. Luni, 13 august 2007, o operaţiune de reglaj fin în valoare de 61,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,1 miliarde EUR consemnat săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 46,4 miliarde EUR, până la 210,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 041 −26
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 501 −661
2.1 Creanţe asupra FMI 9 687 −28
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 814 −633
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 541 882
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 438 250
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 438 250
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 460 010 −43 543
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 310 001 17 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −61 050
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 804 −201
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 91 606 −2 562
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 0
9 Alte active 247 614 466
Total active 1 207 703 −45 395
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 641 910 −2 180
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 210 527 −46 242
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 210 273 −46 402
2.2 Facilitatea de depozit 254 160
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 189 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 48 737 4 330
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 41 090 4 449
5.2 Alte angajamente 7 647 −119
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 107 23
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 133 −1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 232 −180
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 232 −180
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 77 524 −1 650
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 817 503
Total pasive 1 207 703 −45 395
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media