Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • Comunicat de presă

Decizii de politică monetară

9 iunie 2022

Inflația ridicată reprezintă o dificultate majoră pentru noi toți. Consiliul guvernatorilor va asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu.

În luna mai, inflația a înregistrat din nou o creștere semnificativă, în principal pe seama majorării prețurilor produselor energetice și ale alimentelor, inclusiv ca urmare a impactului războiului. Presiunile inflaționiste s-au extins și s-au intensificat însă, prețurile multor bunuri și servicii consemnând un avans puternic. Experții Eurosistemului și-au revizuit considerabil în sens ascendent proiecțiile de bază privind inflația. Aceste proiecții arată că inflația se va menține o perioadă la niveluri nedorit de ridicate. Cu toate acestea, se anticipează că moderarea costurilor produselor energetice, diminuarea perturbărilor la nivelul ofertei asociate pandemiei și normalizarea politicii monetare vor conduce la o reducere a inflației. Noile proiecții ale experților noștri prevăd că rata anuală a inflației se va situa la 6,8% în 2022, aceasta fiind proiectată să se reducă la 3,5% în 2023 și 2,1% în 2024, niveluri superioare celor estimate în proiecțiile din luna martie. Aceasta înseamnă că nivelul inflației totale la finele orizontului de proiecție ar trebui să se situeze ușor peste ținta Consiliului guvernatorilor. Inflația exclusiv produse energetice și alimente este proiectată să atingă, în medie, 3,3% în 2022, 2,8% în 2023 și 2,3% în 2024, niveluri de asemenea mai ridicate comparativ cu proiecțiile din martie.

Agresiunea nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei continuă să aibă repercusiuni asupra economiei, în Europa și în restul lumii. Acesta perturbă schimburile comerciale, conduce la deficite de materiale și contribuie la prețurile ridicate ale produselor energetice și ale materiilor prime. Acești factori vor continua să afecteze încrederea și să frâneze creșterea economică, în special pe termen scurt. Totuși, există premise pentru menținerea creșterii economice pe seama redeschiderii în curs a economiei, a unei piețe viguroase a forței de muncă, a sprijinului fiscal și a economiilor acumulate în perioada pandemiei. După reducerea influențelor nefavorabile actuale, se anticipează că activitatea economică va cunoaște din nou o intensificare. Aceste perspective se reflectă, în linii mari, în proiecțiile experților Eurosistemului, care estimează că ritmul anual de creștere a PIB real se va situa la 2,8% în 2022 și 2,1% în 2023 și 2024. Comparativ cu proiecțiile din luna martie, perspectivele au fost revizuite semnificativ în sens descendent pentru 2022 și 2023 și în sens ascendent pentru 2024.

Pe baza evaluării sale actualizate, Consiliul guvernatorilor a decis să adopte noi măsuri de normalizare a politicii sale monetare. Pe tot parcursul acestui proces, Consiliul guvernatorilor va asigura menținerea tuturor opțiunilor deschise, a utilizării datelor disponibile, a gradualității și a flexibilității în conduita politicii monetare.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor a decis încetarea achizițiilor nete de active în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) începând cu data de 1 iulie 2022. Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor volume însemnate de lichiditate și a unei orientări corespunzătoare a politicii monetare.

În ceea ce privește programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

În eventualitatea unei noi fragmentări a pieței asociate pandemiei, reinvestirile aferente PEPP pot fi ajustate oricând de o manieră flexibilă în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ar putea include achizițiile de obligațiuni emise de Republica Elenă care depășesc acordurile de refinanțare a rambursărilor, pentru a evita o întrerupere a achizițiilor în această jurisdicție care ar putea afecta transmisia politicii monetare la nivelul economiei elene într-o perioadă în care aceasta încă trece printr-un proces de redresare în urma consecințelor pandemiei. Achizițiile nete în cadrul PEPP ar putea fi, de asemenea, reluate, dacă este necesar, pentru a contracara șocurile negative asociate pandemiei.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a analizat atent condițiile care, potrivit semnalelor sale privind orientarea viitoare a politicii monetare, ar trebui îndeplinite înainte de a începe să majoreze ratele dobânzilor reprezentative ale BCE. În urma acestei evaluări, Consiliul guvernatorilor a ajuns la concluzia că aceste condiții erau îndeplinite.

În consecință, în concordanță cu etapizarea politicii sale, Consiliul guvernatorilor intenționează să majoreze ratele dobânzilor reprezentative ale BCE cu 25 puncte de bază cu ocazia ședinței sale de politică monetară din luna iulie. Între timp, Consiliul guvernatorilor a decis ca rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit să rămână nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%.

Într-o perspectivă mai îndelungată, Consiliul guvernatorilor estimează o nouă majorare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE în septembrie. Calibrarea acestei majorări va depinde de perspectivele actualizate ale inflației pe termen mediu. Dacă perspectivele inflației pe termen mediu persistă sau se deteriorează, va fi adecvată o majorare mai semnificativă în cadrul ședinței din luna septembrie.

După luna septembrie, pe baza evaluării sale actuale, Consiliul guvernatorilor anticipează că va fi adecvată o traiectorie graduală, dar susținută, de majorări ulterioare ale ratelor dobânzilor. În concordanță cu angajamentul Consiliului guvernatorilor în favoarea țintei sale de 2% pe termen mediu, ritmul în care acesta își ajustează politica monetară va depinde de datele care devin disponibile și de evaluarea sa privind evoluția inflației pe termen mediu.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze condițiile de finanțare a băncilor și să asigure că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) nu afectează transmisia fără sincope a politicii sale monetare. Consiliul guvernatorilor va evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare. După cum s-a anunțat anterior, condițiile speciale aplicabile în cadrul OTRTL III vor înceta la data de 23 iunie 2022.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, încorporând flexibilitatea necesară, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Pandemia a arătat că, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea conceperii și efectuării achizițiilor de active a contribuit la contracararea disfuncționalităților la nivelul transmisiei politicii monetare și a sporit eficacitatea eforturilor Consiliului guvernatorilor destinate atingerii obiectivului său. În cadrul mandatului BCE, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea va rămâne un element al politicii monetare ori de câte ori amenințările la adresa transmisiei politicii monetare pun în pericol asigurarea stabilității prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media