Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • Sajtóközlemény

Monetáris politikai döntések

2022. június 9.

A magas infláció mindannyiunknak komoly erőpróba. A Kormányzótanács gondoskodni fog róla, hogy az infláció középtávon visszatérjen a 2%-os inflációs célhoz.

Az infláció májusban ismét jelentősen megemelkedett főként az energia- és élelmiszerárak megugrása, valamint a háború hatásai miatt. Az inflációs nyomás ugyanakkor kiszélesedett és fokozódott, ahogy számos áru és szolgáltatás ára erősen megemelkedett. Az eurorendszer szakértői jelentős mértékben felfelé módosították az inflációra adott alapprognózist, amely szerint az infláció egy ideig nemkívánatosan magas szinten fog tartózkodni. A mérséklődő energiaárak, a pandémiával kapcsolatos ellátási zavarok enyhülése és a monetáris politika normalizálása azonban várhatóan az infláció visszaeséséhez vezet. A legfrissebb szakértői prognózis szerint az éves infláció 2022-ben várhatóan 6,8% lesz, majd 2023-ban 3,5%-ra, 2024-ben pedig 2,1%-ra esik vissza – tehát magasabb lesz a márciusi prognózisnál. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzési időszak végén várható infláció a prognózis szerint kismértékben haladja meg a Kormányzótanács célját. Az energia- és élelmiszerárakat nem tartalmazó infláció az előrejelzések szerint 2022-ben átlagosan 3,3%, 2023-ban 2,8%, 2024-ben pedig 2,3% lesz, ami szintén a márciusi prognózis fölött lesz.

Oroszország Ukrajna felé tanúsított agressziója továbbra is megterheli a gazdaságot Európában és azon túl. Fennakadást okoz a kereskedelemben, anyaghiányhoz vezet, és hozzájárul a magas energia- és nyersanyagárakhoz. Az említett tényezők továbbra is csökkentik a bizalmat, és visszafogják a növekedést különösen a közeljövőben. Ugyanakkor adottak a feltételek, hogy a gazdaság tovább növekedjen, mivel folyamatban van az újranyitás, erős a munkaerőpiac, van fiskális támogatás, és a pandémia alatt megtakarítások halmozódtak fel. Amint a jelenlegi kedvezőtlen hatások lecsengenek, a gazdaság várhatóan újra élénkülni fog. Ezek a várakozások nagyvonalakban tükröződnek az eurorendszer szakértői prognózisaiban, amelyek 2022-ben 2,8%-os, 2023-ban 2,1%-os, 2024-ben pedig 2,1%-os éves reál-GDP-növekedéssel számolnak. A márciusi prognózissal összevetve a várakozásokat 2022-re és 2023-ra jelentősen lefelé, 2024-re pedig felfelé módosították.

Az aktualizált értékelése alapján a Kormányzótanács úgy határozott, hogy újabb lépéseket tesz monetáris politikája normalizálása felé. A folyamat során végig fenntartja az opcionalitást, az adatfüggőséget, a fokozatosságot és a rugalmasságot a monetáris politikában.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanács úgy határozott, hogy az eszközvásárlási program (APP) alatti nettó eszközvásárlást 2022. július 1-jével befejezi. Az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a bőséges likviditási feltételek és a megfelelő monetáris politikai alapállás.

A pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási programot (PEPP) illetően a Kormányzótanácsnak szándékában áll, hogy legalább 2024 végéig újra befekteti a PEPP alapján vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

Arra az esetre, ha a pandémiával összefüggésben kiújul a piaci fragmentáció, a PEPP alatti újrabefektetések bármikor rugalmasan módosíthatók időben, eszközosztály tekintetében és joghatóságok között. Ebbe beletartozhat a Görög Köztársaság által kibocsátott kötvények vásárlása a visszavásárlások megújításán túl és azokat meghaladó mértékben annak érdekében, hogy az adott joghatóságban elkerüljék a vásárlások félbeszakadását, ami gyengítheti a monetáris politikának a görög gazdaságba irányuló transzmisszióját, miközben folyamatban van a gazdaság helyreállása a járvány negatív utóhatásaiból. A PEPP alatti nettó vásárlás a pandémiával összefüggő negatív sokkhatások kivédése céljából szükség esetén újra is indítható.

Az EKB irányadó kamatlábai

A Kormányzótanács gondosan felülvizsgálta azokat a feltételeket, amelyeket az előretekintő útmutatása szerint teljesíteni kell mielőtt megkezdi az EKB irányadó kamatlábainak az emelését. Az értékelés eredményeként a Kormányzótanács arra a megállapításra jutott, hogy a szóban forgó feltételek teljesültek.

Ennek megfelelően és a Kormányzótanács monetáris politikai lépéseinek tervezett sorrendjével összhangban az a szándéka, hogy a júliusi monetáris politikai értekezletén 25 bázisponttal megemeli az EKB irányadó kamatlábait. A közbeeső időt tekintve, a Kormányzótanácsa úgy döntött, hogy az irányadó refinanszírozási műveletekre vonatkozó kamatlábat, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábait 0,00%-on, 0,25%-on, illetve -0,50%-on, tehát változatlanul hagyja.

A későbbi időszakot tekintve a Kormányzótanács szeptemberben előreláthatólag ismét megemeli az EKB irányadó kamatlábait. Ennek az emelésnek a kalibrálása az aktualizált középtávú inflációs kilátásoktól függ majd. Ha a középtávú inflációs kilátások fennmaradnak vagy romlanak, akkor a szeptemberi értekezleten nagyobb emelés lesz a megfelelő.

Szeptembert követően az aktuális értékelése alapján a Kormányzótanács arra számít, hogy további fokozatos, de kitartó kamatemelési pálya lesz a megfelelő. A Kormányzótanács 2%-os középtávú célja melletti elköteleződésnek megfelelően a monetáris politika kiigazításának üteme a beérkező adatoktól és attól függ majd, hogy hogyan értékeli az infláció középtávon való alakulását.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO-III) szerinti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa monetáris politikájának akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához. A korábbi bejelentésnek megfelelően a TLTRO–III során alkalmazandó különleges feltételek 2022. június 23-án megszűnnek.

***

A Kormányzótanács készen áll valamennyi instrumentumának kiigazítására – indokolt esetben a rugalmasságot beépítve – annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célján stabilizálódjék. A pandémia rámutatott, hogy stresszhelyzetben az eszközvásárlások megtervezése és végrehajtása terén tanúsított rugalmasság segített abban, hogy ki tudják védeni az elégtelen monetáris politikai transzmissziót, és eredményesebbé tette a Kormányzótanácsnak a cél érdekében tett erőfeszítéseit. Az EKB megbízatásán belül, stresszhelyzetben, a monetáris politika része marad a rugalmasság minden olyan esetben, amikor a monetáris politikai transzmisszióra irányuló fenyegetések veszélyeztetik az árstabilitás elérését.

Az EKB elnöke ma délután 14:30-kor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok