Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

Avizul Consiliului guvernatorilor BCE cu privire la numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE

19 iulie 2012

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat un aviz cu privire la o recomandare a Consiliului Uniunii Europene de numire a unui nou membru al Comitetului executiv al BCE.

Consiliul guvernatorilor nu a avut nicio obiecţie cu privire la candidatul propus, domnul Yves Mersch, care este o persoană ale cărei autoritate şi experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

După emiterea avizului Consiliului guvernatorilor şi a avizului Parlamentului European, decizia privind numirea va fi adoptată de Consiliul European, pe baza voturilor exprimate de membrii acestuia reprezentând ţările din zona euro.

Avizul BCE este disponibil pe website‑ul BCE în toate limbile oficiale ale UE şi va fi publicat în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Speaking engagements

Contacte media