Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

stanovisko rady guvernérov ECB k vymenovaniu nového člena výkonnej rady ECB

19. júla 2012

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi, ktorým je Yves Mersch, uznávaný a skúsený odborník v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemala Rada guvernérov žiadne námietky.

Po prijatí stanoviska Rady guvernérov a stanoviska Európskeho parlamentu rozhodnutie o vymenovaní prijme Európska rada na základe hlasov členských štátov eurozóny.

Stanovisko ECB, ktoré bude v krátkom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá