Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mnenje Sveta ECB o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB

19. julij 2012

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sprejel mnenje o priporočilu Sveta Evropske unije glede imenovanja novega člana Izvršilnega odbora ECB.

Svet ECB ni imel zadržkov glede predlaganega kandidata, saj Yves Mersch uživa ugled in ima poklicne izkušnje na denarnem ali bančnem področju, kot zahteva člen 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Novega člana izvršilnega odbora bo na podlagi mnenja Sveta ECB in mnenja Evropskega parlamenta imenoval Evropski svet z glasovi članic euroobmočja.

Mnenje ECB, ki bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, je v vseh uradnih jezikih EU na voljo na spletni strani ECB.

Speaking engagements

Stiki za medije