Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB valdančiosios tarybos nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo

2012 m. liepos 19 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė nuomonę dėl Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos naujo nario skyrimo.

Valdančioji taryba neprieštaravo pasiūlytai Yves Mersch kandidatūrai. Tai pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Gavusi Valdančiosios tarybos ir Europos Parlamento nuomones, Europos Vadovų Taryba priims sprendimą dėl skyrimo, balsuojant jos nariams iš euro zonai priklausančių šalių.

ECB nuomonę, kuri netrukus bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, rasite ECB interneto svetainėje visomis oficialiomis ES kalbomis.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai