TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

2. apríla 2009

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

  1. úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 8. apríla 2009 zníži o 25 bázických bodov na 1,25 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa s účinnosťou od 8. apríla 2009 zníži o 25 bázických bodov na 2,25 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie sa s účinnosťou od 8. apríla 2009 zníži o 25 bázických bodov na 0,25 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt pre médiá