INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2009. gada 2. aprīlī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.25%), sākot ar operācijām, ko veiks 2009. gada 8. aprīlī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.25%; spēkā ar 2009. gada 8. aprīli).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.25%; spēkā ar 2009. gada 8. aprīli).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei