Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

4. mája 2006

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody zostanú nezmenené na úrovni 2,50 %, resp. 3,50 % a 1,50 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt pre médiá