Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

4 maja 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 2,50%, 3,50% oraz 1,50%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt z mediami