Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

5. augusta 2004

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo formou telekonferencie, rozhodla, že minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody ostanú nezmené na úrovni 2,00 %, resp. 3,00 % a 1,00 %.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá