Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

5. avgust 2004

Na današnjem sestanku, ki je potekal v obliki telekonference, je Svet ECB sklenil, da izklicno obrestno mero za glavne operacije refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojanja in odprto ponudbo mejnega deponiranja likvidnosti čez noč ohrani nespremenjene na ravni 2,00%, 3,00% oziroma 1,00%.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

Speaking engagements

Stiki za medije