ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ

Δημοσίευση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2002, καθώς και της απάντησης της ΕΚΤ

12 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα στο δικτυακό της τόπο την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2002, καθώς και την απάντηση της ΕΚΤ. Η έκθεση του Συνεδρίου εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί επίσης, μαζί με την απάντηση της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Speaking engagements

Εκπρόσωποι Τύπου