Menu
ECB-PRESSEMEDDELELSE

Offentliggørelse af Revisionsrettens beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2002 og ECBs svar

12. februar 2004

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag på sit websted offentliggjort Revisionsrettens beretning om effektiviteten af ECBs forvaltning i regnskabsåret 2002 og ECBs svar. Revisionsrettens beretning er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Beretningen og ECBs svar offentliggøres også i Den Europæiske Unions Tidende og kan læses på ECBs websted.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser