Menu
PERSBERICHT

MONETAIRE-BELEIDSBESLISSINGEN

4 maart 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de meest recente monetaire, financiële en economische ontwikkelingen bezien. Alle beschikbare informatie in aanmerking nemend, heeft de Raad van Bestuur zijn eerdere beoordeling van de vooruitzichten voor prijsstabiliteit bevestigd. Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur daarom besloten dat voor de basis-herfinancieringstransacties die op 10 en 17 maart 1999 zullen worden verrekend dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de voorgaande basis-herfinancieringstransacties, d.w.z. dat zij als vaste-rentetenders tegen een rentevoet van 3,0% zullen worden uitgevoerd. Verder zal de rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit 4,5% blijven, en die voor de depositofaciliteit 2,0%.

De Raad van Bestuur heeft vandaag tevens besloten dat voor de komende langerlopende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem de op een meervoudige rentevoet gebaseerde toewijzingsprocedure zal worden toegepast vanaf de eerstvolgende langerlopende herfinancieringstransactie (die zal worden verrekend op 25 maart 1999), tot het moment waarop anders wordt aangegeven.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media