Menu
PRESSEMEDDELELSE

PENGEPOLTISKE BESLUTNINGER

4. marts 1999

På sit møde i dag gennemgik Styrelsesrådet de seneste monetære, finansielle og økonomiske udviklingstendenser. Under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger bekræftede Styrelsesrådet sin tidligere vurdering af udsigterne for prisstabilitet. På denne baggrund besluttede det, at de samme betingelser skal være gældende for de primære markedsoperationer, der afvikles den 10. og 17. marts 1999, som for de tidligere, dvs. de vil blive udført som auktioner til fast rente med en rentesats på 3,0 pct. Endvidere vil rentesatsen for den marginale lånefacilitet fortsat være 4,5 pct. og rentesatsen for indlånsfaciliteten stadig være 2,0 pct.

Styrelsesrådet besluttede også i dag, at tildelingen af likviditet i forbindelse med Eurosystemets fremtidige langfristede markedsoperationer (hvoraf den første afvikles den 25. marts 1999) vil ske i form af auktioner til variabel rente, indtil andet meddeles.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser