Menu
LEHDISTÖTIEDOTE:

RAHAPOLIITTISIA PÄÄTÖKSIÄ

4.3.1999

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto tarkasteli rahatalouden, rahoitusmarkkinoiden ja muun talouden viimeaikaista kehitystä. Kaikki saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen EKP:n neuvosto vahvisti aiemman arvionsa hintavakausnäkymistä. Tätä taustaa vasten se päätti, että perusrahoitusoperaatioihin, joiden maksut suoritetaan 10. ja 17.3.1999, sovelletaan samoja ehtoja kuin edellisiinkin perusrahoitusoperaatioihin. Ne siis toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina 3,0 prosentin korolla. Maksuvalmiusluoton korko on edelleen 4,5 % ja talletuskorko 2,0 %.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että eurojärjestelmän pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden jakomenettelyssä tullaan jatkossa käyttämään monikorkoista huutokauppaa seuraavasta pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta (jonka maksut suoritetaan 25.3.1999) lähtien, jollei toisin ilmoiteta.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt