Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Money Macro Workshop

Thursday, 21 and Friday, 22 March 2019
ECB main building, Cinema room C5.01, Grossmarkthalle, Frankfurt am Main

Programme

* indicates the presenter

Thursday, 21 March 2019
8:45
Registration and coffee
9:00

Money and banking in a New Keynesian model

Presentation

Monika Piazzesi*, Ciaran Rogers and Martin Schneider, Stanford University

Discussant: Tommaso Monacelli, Università Bocconi

10:00

Monetary policy, corporate finance and investment

Presentation
 • James Cloyne, University of California, Davis
 • Clodomiro Ferreira, Banco de España
 • Maren Froemel, London Business School
 • Paolo Surico*, London Business School

Discussant: Alexander Popov, European Central Bank

11:00
Coffee break
11:30

Sentimental business cycles

Presentation
 • Andresa Lagerborg, International Monetary Fund
 • Evi Pappa*, Universidad Carlos III de Madrid
 • Morten Ravn, University College London

Discussant: Luca Gambetti, Universitat Autònoma de Barcelona

12:30
Buffet lunch
14:00

Monetary policy and heterogeneity: an analytical framework

Presentation

Florin Bilbiie, University of Lausanne

Discussant: Marcus Hagedorn, University of Oslo

15:00
Coffee break
16:00

Intrinsic expectations persistence

Presentation

Jeff Fuhrer, Federal Reserve Bank of Boston

Discussant: Filip Matějka, CERGE-EI

17:00
Adjourn
18:00
Dinner
Friday, 22 March 2019
8:45

Registration and coffee

9:00

Distributional effects of monetary policy

Presentation
 • Matthias Doepke*, Northwestern University
 • Martin Schneider, Stanford University
 • Veronika Selezneva, CERGE-EI

Discussant: Ralph Luetticke, University College London

10:00

Monetary policy in incomplete-market models: theory and evidence

Presentation
 • Marcus Hagedorn, University of Oslo
 • Iourii Manovskii, University of Pennsylvania
 • Kurt Mitman*, Institute for International Economic Studies, Stockholm

Discussant: Vincent Sterk, University College London

11:00
Coffee break
11:30

Investment, heterogeneity, inattention

Presentation
 • Adrien Auclert, Stanford University
 • Ludwig Straub*, Harvard University
 • Matthew Rognlie, Northwestern University

Discussant: Peter Zorn, University of Munich

12:30
Buffet lunch
13:30

Inequality, business cycles and monetary-fiscal policy

Presentation
 • Anmol Bhandari, University of Minnesota
 • David Evans*, University of Oregon
 • Mikhail Golosov, University of Chicago
 • Thomas Sargent, New York University

Discussant: Petr Sedláček, University of Oxford

14:30
End of workshop

This programme may be subject to change without notice.

General information

Conference venue

European Central Bank
Main building
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main

+49 69 1344 0
Fax: +49 69 1344 6000
info@ecb.europa.eu

Transfers

Participants are requested to arrange their own transfers, unless indicated otherwise.

Workshop language

English

Timings

30 minutes for presenter
15 minutes for discussant
15 minutes for general discussion

Workshop organisers

Péter Karádi
Bartosz Maćkowiak
Oreste Tristani

Contacts

Oreste Tristani
Directorate General Research
+49 69 1344 7373
oreste.tristani@ecb.europa.eu

Daniela Rothermel
Directorate General Research
+49 69 1344 5372
daniela.rothermel@ecb.europa.eu