Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • BLOG ECB

Euro nás spája už 25 rokov

24. mája 2023

Christine Lagardová

Euro je viac než mena, hovorí prezidentka Christine Lagardová. Je najsilnejšou formou európskej integrácie a predstavuje zjednotenú Európu, ktorá spolupracuje v záujme ochrany a prospechu všetkých svojich občanov. A ECB, svojím záväzkom udržiavať cenovú stabilitu, bude vždy základným kameňom tejto snahy.

Európska centrálna banka bola založená 1. júna 1998, aby pripravila zavedenie eura – historicky najväčší prechod na novú menu vo svete. V tom čase sa ako právnička pamätám na horúčkovitú revíziu zmlúv postavených na devízových kurzoch, ktoré mali onedlho zaniknúť. Mohla by spoločná mena skutočne fungovať? Dnes pri príležitosti osláv 25. výročia tejto inštitúcie vieme, že funguje, a že euro Európu zbližuje.

Naši zamestnanci vo Frankfurte, spolu so svojimi kolegami z 20 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, poverení vládami krajín Európskej únie chrániť euro, neúnavne pracujú na plnení nášho poslania udržiavať cenovú stabilitu. Ich práca má zásadný význam pre prosperitu európskych občanov.

Za posledných 25 rokov sme v eurozóne privítali deväť nových krajín, čím sa náš počet zvýšil z 11 na 20. Prevzali sme tiež nové úlohy vrátane dohľadu nad európskymi bankami. Dnes je euro po americkom dolári druhou najdôležitejšou menou v medzinárodnom menovom systéme.

Prešli sme si aj ťažkými obdobiami. Avšak aj počas ekonomických výkyvov, ktorými nás previedli moji predchodcovia Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet a Mario Draghi, sa ECB vždy sústredila na budovanie pevnejších základov pre budúcnosť Európy prostredníctvom plnenia nášho mandátu.

Pandémia a neoprávnená vojna Ruska voči Ukrajine svedčia o tom, že stabilitu nemožno považovať za samozrejmosť. A rastúca geopolitická rivalita môže v budúcnosti priniesť väčšiu nestabilitu svetového hospodárstva. Vo svete neistoty ECB doteraz bola a aj naďalej bude spoľahlivým pilierom stability.

Preukázali sme, že dokážeme rýchlo konať a prispôsobiť sa aj tým najzávažnejším výzvam. Len niekoľko mesiacov po tom, ako som sa stala prezidentkou ECB, sme v reakcii na pandémiu urýchlene prijali súbor opatrení na podporu hospodárstva eurozóny v jej najnaliehavejšej fáze a predišli tak vzniku deflačných rizík.

Dnes konáme rovnako odhodlane v záujme zníženia inflácie. Po rokoch príliš nízkej inflácie je teraz inflácia príliš vysoká a podľa všetkého na vysokej úrovni môže zostať príliš dlho. To narúša hodnotu peňazí, znižuje kúpnu silu a poškodzuje ľudí a podniky v celej eurozóne – najmä najzraniteľnejších členov našej spoločnosti.

Infláciu však vrátime späť na našu cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Preto rekordným tempom zvyšujeme úrokové sadzby na dostatočne reštriktívnu úroveň, na ktorej ich ponecháme tak dlho, kým bude potrebné na včasný návrat inflácie na našu cieľovú úroveň.

Ako nám pripomínajú nedávne udalosti v bankovom sektore, úlohu menovej politiky podporuje silný bankový systém. Finančná stabilita je predpokladom cenovej stability a naopak. Od roku 2014, keď sme prevzali funkciu bankového dohľadu, zabezpečujeme riadne fungovanie bánk v eurozóne. Bankový dohľad pod vedením Andreu Enriu bude pokračovať v našom úsilí zabezpečiť, aby boli banky dostatočne kapitalizované a odolné voči meniacim sa podmienkam a mohli tak naďalej poskytovať úvery podnikom a domácnostiam.

Naša menová únia bola v uplynulom storočí opakovane skúšaná. Boli sme konfrontovaní s krízami, ktoré nás mohli rozdeliť – v neposlednom rade veľkou finančnou krízou, krízou štátneho dlhu či pandémiou. Každá kríza nás však posilnila. Teraz musíme na tejto vnútornej sile stavať.

Svet je čoraz nepredvídateľnejší, no Európa môže zvýšiť svoju odolnosť na dvoch frontoch. Integráciou kapitálových trhov môže vytvoriť lepšie podmienky na investovanie do ekologických a digitálnych sektorov, ktoré sú kľúčovým zdrojom jej budúceho rastu. A dokončením bankovej únie môžeme zabezpečiť, aby bankový sektor namiesto prehlbovania budúcich kríz počas nich pomáhal zmierňovať vznikajúce riziká.

Bývalá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová svojho času uviedla, že „potrebujeme Európu schopnú solidarity, nezávislosti a spolupráce“. Jej výrok dobre vystihuje význam eura. V konečnom dôsledku je euro viac než mena. Je najsilnejšou formou európskej integrácie a predstavuje zjednotenú Európu, ktorá spolupracuje v záujme ochrany a prospechu všetkých svojich občanov.

A ECB bude vždy základným kameňom tejto snahy.

Príspevok bol zverejnený v periodikách všetkých 20 krajín eurozóny.

Odoberať blog ECB