Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 martie 2012

6 martie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 2 martie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 26,2 miliarde EUR, până la 250,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
1 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,6 miliarde USD 3,5 miliarde USD
1 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 50,7 miliarde USD 14,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 4,8 miliarde EUR, până la 347,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3,2 miliarde EUR, până la 870,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 6,9 miliarde EUR, până la 135,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 47,1 miliarde EUR, până la 72,9 miliarde EUR. Miercuri, 29 februarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 166,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 29,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Joi, 1 martie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 38,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 6,5 miliarde EUR, cu scadenţa la 91 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 49,8 miliarde EUR, cu scadenţa la 203 zile, a ajuns la scadenţă. De asemenea, joi, 1 martie 2012, a fost decontată o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 529,5 miliarde EUR, cu scadenţa la 1 092 de zile.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 1,0 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 820,9 miliarde EUR (faţă de 477,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 284,1 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 2 martie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 7,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 2,3 miliarde EUR, până la 91,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 445 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 981 1 703
2.1 Creanţe asupra FMI 86 843 1 326
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 138 377
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 72 110 −27 763
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 269 −532
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 269 −532
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 130 352 310 670
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 29 469 −137 021
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 100 076 447 979
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 783 −237
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 24 −51
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 261 −5 402
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 631 714 5 239
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 284 080 471
7.2 Alte titluri 347 633 4 768
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 404 851 46 646
Total active 3 023 159 330 561
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 870 556 3 160
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 148 864 355 464
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 91 402 −2 274
2.2 Facilitatea de depozit 820 819 343 494
2.3 Depozite pe termen fix 219 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 143 14 244
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 368 5 039
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 147 146 −6 494
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 135 375 −6 863
5.2 Alte angajamente 11 771 369
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 90 890 −24 961
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 413 −358
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 861 524
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 861 524
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 213 100 −2 814
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 82 990 1 000
Total pasive 3 023 159 330 561
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media